Groningen investeert in landbouwprogramma Fascinating

Vanuit het Nationaal Programma Groningen steunt de provincie Groningen het programma Fascinating om te werken aan een landbouwsector uitgaande van een circulair systeem waarbij duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans zijn. In de eerste 3 jaar wordt daarvoor 20 miljoen in de regio geïnvesteerd. Dit wordt voor de helft bekostigd door de deelnemende organisaties en voor de helft via fondsen uit het Nationaal Programma Groningen.

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. De 4 landbouwcoöperaties Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina, LTO Noord en de provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen in Fascinating. Samen met kennisinstellingen en organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en de energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt.

De landbouw van de toekomst rust volgens de betrokken partijen op 4 pijlers:

  1. Gezonde en gebalanceerde voeding
  2. Duurzame productie van nutritionele gewassen.
  3. Energie-efficiënte en duurzame verwerking.
  4. Non-food gebruik van reststroom.

Het programma wordt gecoördineerd en georganiseerd door het Institute for Sustainable Process Technology. De Provincie Groningen neemt actief deel in de besluitvorming in het programma. Fascinating is een open innovatieplatform en organisaties en maatschappelijke partijen die mede vorm willen geven aan de doelstellingen zijn van harte welkom om deel te nemen.

Onze partners