Grote belangstelling voor SCE, claim ruim 70 miljoen

Sinds de openstelling van de nieuwe Subsidieregeling coöperatieve Energieopwekking (SCE) op 1 april 2021 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 479 subsidie aanvragen ontvangen. De verwachting is dat dit aantal de komende maanden verder oploopt. De budgetclaim stond op 6 mei 2021 al op 70 miljoen euro.

Met deze subsidieregeling kunnen coöperaties of Vereniging van Eigenaars subsidie aanvragen voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Veel coöperaties hebben deze kans gegrepen en een subsidieaanvraag ingediend.

Zon-PV populair

Dat zon-PV in trek is, blijkt uit de vele aanvragen voor deze categorie. Van de 479 subsidieaanvragen zijn er 392 aanvragen voor de categorie Zon-PV met een kleinverbruikersaansluiting. De budgetclaim voor deze aanvragen bedraagt 40,3 miljoen euro. Voor de grootverbruikersaansluiting zijn er 86 aanvragen ingediend, met een totale budgetclaim van 27,2 miljoen euro. Voor zowel de klein- als de grootverbruikersaanvragen, gaat het met name om panelen geplaatst op daken (97% van de aanvragen).

Voor de categorie Wind is 1 aanvraag ingediend voor 2,5 miljoen euro. Voor de categorie Waterkracht is tot nu tot geen aanvraag ingediend.

Vooral coöperaties enthousiast

Met name coöperaties hebben tot nu toe een subsidieaanvraag ingediend: 469 aanvragen zijn van coöperaties, 10 van Verenigingen van Eigenaars. De regeling staat nog open tot en met 1 december. Het totale budget voor 2021 bedraagt 92 miljoen euro.

Meer weten kijk dan op www.rvo.nl/sce

Onze partners