Grote werkgevers roepen op: ‘Alle zakelijke reizen naar Londen per trein’

Alle zakelijke reizen naar Londen per 2030 met de trein, in plaats van het vliegtuig. Dat moet mogelijk worden volgens 70 grote werkgevers, verenigd in de Coalitie Anders Reizen. De bedrijven roepen politiek, spoorbeheerders en -vervoerders op om het internationale treinaanbod te verbeteren. Met die boodschap overhandigden zij donderdag 8 december het onderzoeksrapport over het internationale treinpotentieel van Nederlandse bedrijven aan team Timmermans in Brussel.

De bereidheid van bedrijven om voor internationale zakelijke reizen de trein te pakken neemt toe, maar het aanbod blijft achter. Dat is één van de conclusies van het onderzoek dat door de Coalitie Anders Reizen in samenwerking met Natuur & Milieu is uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn de reisdata van 17 grote werkgevers geanalyseerd en interviews met medewerkers afgenomen.

Treinaanbod naar Londen moet beter

Uit de analyse blijkt dat deze bedrijven in 2019 (het laatste jaar waarin zonder beperkingen gereisd kon worden) samen een reisbehoefte hadden van 46.167 zakelijke vliegreizen op bestemmingen tot 700 kilometer. Daarvan gingen 26.836 reizen (58%) naar bestemmingen tot 400 kilometer. Naar Londen werd veruit het vaakst gevlogen: 20.143 keer. 

Vier directe treinen naar Londen tegenover 40 tot 50 vluchten 

Bedrijven geven aan wel bereid te zijn de trein te nemen, maar zeggen dat het beperkte aanbod voor belemmeringen zorgt. Zo vertrekken er dagelijks slechts vier directe treinen van Amsterdam naar Londen, tegenover 40 tot 50 vluchten. Voor Londen geldt bovendien dat de eerste trein laat in de ochtend aankomt en de laatste trein al aan het begin van de avond vertrekt – het aanbod is gericht op de Engelse markt, niet op de Nederlandse. Met name extra reismogelijkheden aan de ‘randen van de dag’ kunnen de verbinding voor zakelijke reizigers aantrekkelijker maken. 

Trein naar Parijs en Frankfurt al populair

Dat extra reismogelijkheden zakelijke reizigers verleiden het vliegtuig te verruilen voor de trein, blijkt uit de cijfers van het onderzoek. Voor de bestemmingen Parijs en Frankfurt, die zowel per trein als per vliegtuig goed bereikbaar zijn, wint de trein het inmiddels van het vliegtuig. 

‘De reizigers zijn er. Nu de stoelen nog’ 

“Dit is de analyse van 17 van de grootste bedrijven in Nederland. Het potentieel voor de internationale trein op afstanden tot 700 kilometer is enorm.”, zegt Hugo Houppermans, directeur van de Coalitie Anders Reizen. “Om dat goed te benutten is het noodzakelijk dat het aanbod groter en aantrekkelijker wordt. Wij zorgen met onze bedrijven voor de reizigers, nu de stoelen nog.”

Een Europabreed ticketingsysteem 

Daniel Mes, kabinetslid van Eurocommissaris Frans Timmermans, nam de resultaten van het onderzoek in ontvangst en ging met de bedrijven in gesprek over hun oproep en mogelijke oplossingsrichtingen. Mes: “Het politieke commitment van Frans Timmermans om internationaal treinen te stimuleren is groot. De Europese Commissie zal nog vroeg in 2023 wetsvoorstellen doen om het spoorboekje voor internationale treinen Europeser en sneller te maken. En daarnaast mogelijk maken dat treinkaartjes door meer online aanbieders verkocht kunnen worden, zodat ze even boekbaar en scherp geprijsd worden als vliegtickets. Bedrijfsinitiatieven bijvoorbeeld voor meer en snellere treinen op Amsterdam-Londen kunnen voorlopers zijn, en Europa zal dit soort plannen een steun in de rug geven.”

Welke bedrijven werden onderzocht? 

Voor het onderzoek zijn de vlieg- en treindata van 17 grote werkgevers geanalyseerd: Accenture, Achmea, Arcadis, Capgemini, Deloitte, Eneco, Enexis, NS, Prorail, Provincie Noord-Brabant, PwC, Randstad, Royal HaskoningDHV, Shell, Strukton, Thales en Triodos.

Onze partners