Het NZF gaat Nederland op de kaart zetten als zonne-energieland

Investeringsfonds Patronale Solar -dochter van de Belgische levensverzekeraar Patronale Life- heeft samen met de Nederlandse zonne-energiespecialist Ecorus een nieuw fonds opgericht met als doel Nederland op de kaart te zetten als zonne-energieland: het Nationaal Zonne-energie Fonds (NZF).

Met de bundeling van meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen, bouwen, beheren en financieren van grootschalige zonnestroomcentrales in Nederland biedt het fonds aan professionele ontwikkelaars van zonnestroom een snel, solide en transparant aankoopproces met de beste financieringsvoorwaarden. Kopen om weer door te verkopen, past niet in de ‘buy, build & hold’ strategie van het Nationaal Zonne-energie Fonds.

Visie en missie van het NZF

De oprichters van NZF geloven in de toekomst van zonne-energie. Na hout, steenkool en olie, is zonne-energie de nieuwe dominante energiebron van de volgende generatie. In het laatste  decennium heeft deze technologie zich bewezen. Niet alleen is ze volwassen geworden als technologie, maar ook als een concurrerende energiebron. Zonne-energie zal verder doorgroeien tot de dominante energiebron en zal de komende tien jaar de energietransitie verder versnellen. We geloven daarom dat er nu massaal in deze nieuwe technologie moet worden geïnvesteerd. Het NZF wil in Nederland het voortouw nemen en Nederland op de kaart zetten als zonne-energieland.

“ We zijn erg verheugd met deze samenwerking, want we zien in dit partnerschap een unieke krachtenbundeling om daarmee een nog actievere bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Er is weliswaar een groot potentieel aan nog te bouwen zonnestroom in Nederland. Maar willen we de doelen uit het Klimaatakkoord ook halen, dan zullen we dit potentieel ook echt moeten gaan benutten. En dat betekent uitvoeren en versnellen. Met onze sterke financiële partner wordt dit nu mogelijk.’ aldus Philippe Vanhoef, mede-oprichter NZF en partner Ecorus.  

Groot potentieel zonne-stroomprojecten

Er zijn veel initiatieven gaande in Nederland. Zo is er momenteel ca 9GW aan SDE+ beschikbaar, waarvan 6.7 GW groter is dan 1MW (de scope van het NZF). Het NZF gaat de vele ontwikkelaars en initiatieven in Nederland verder helpen door middel van kennis, ervaring, know-how en goedkope financiering. We willen daarbij lange termijn-samenwerkingen aangaan met professionele ontwikkelaars en bieden daarbij een snel en transparant proces.

Het NZF investeert in zonne-energie projecten nadat ze ontwikkeld zijn en in de fase verkeren waarin financiering nodig is om de projecten daadwerkelijk te realiseren. Het heeft 300M€ ter beschikking om te investeren in Nederlandse zonne-energieprojecten. Het NZF heeft geen funding nodig van derde beleggers.

Buy, build & hold strategy

De markt kent menig aspirant-koper die ontwikkelde zonnestroomprojecten aankoopt om vervolgens weer door te verkopen. Het NZF onderscheidt zich door de aangekochte projecten te realiseren en te behouden.

“ Het fonds is 100 % eigenaar en beheerder van de zonnestroominstallaties en heeft een ‘buy, build & hold strategy’. Voor ontwikkelaars is de financiering van hun zonneparken vaak erg complex met lange doorlooptijden en dat betekent vaak ook grote risico’s. Dan is slagkracht  gekoppeld aan specialistische markt- en materiekennis en juridische-financiële ervaring onontbeerlijk. Het is echt maatwerk.” zegt Vanhoef tot besluit.

Over Ecorus

In haar 10-jarige bestaan is Ecorus gegroeid van pionier naar een groep van solar specialisten en wordt in de markt gezien als een autoriteit in het bedenken, bouwen en beheren van de technisch best renderende zonne-energiecentrales. Als betrokken solar specialisten en experts in zonnestroom kijken we vooruit naar en anticiperen we op uitdagingen in de verduurzaming door samen te werken met andere ‘verduurzamers’ (in consortia). Zodoende bedenken we nieuwe oplossingen en voeren die uit om de energietransitie met impact te versnellen.

Over Patronale Solar

Patronale Solar is een Belgische speler op het vlak van industriële zonnepaneelparken met een capaciteit van 75,5 MWp. Het is een joint-venture tussen Patronale Life NV, een Belgische verzekeraar voornamelijk actief in Tak 21-, 23- en 26-producten met een totaal geconsolideerde balans van ca. 1,5 miljard euro per 31/12/2019, en Edison Energy Group NV, een ontwikkelaar en asset manager van hernieuwbare energieprojecten. Met Patronale Life als financiële partner is Patronale Solar voor zijn verdere groei niet afhankelijk van externe financiering. Via Edison Energy Group heeft Patronale Solar de technische en operationele knowhow in huis om dit te realiseren.

Onze partners