Hoofdlijnen regeerakkoord biedt aanknopingspunten voor nieuwe economie

Het regeerakkoord op hoofdlijnen dat informateur Mariette Hamer deze week deelt biedt volop aanknopingspunten voor duurzame ondernemers, aldus MVO Nederland. In aanloop naar de verkiezingen en formatie pleitte MVO Nederland – onder meer via de Minister van de nieuwe economie-campagne – voor een overheid met lef, die echte prijzen stimuleert en duurzame ondernemers ondersteunt. Een deel hiervan staat ook in het akkoord. MVO Nederland roept de formerende partijen dan ook op om verder te formeren aan de hand van deze inhoud. “De grote maatschappelijke uitdagingen hebben geen tijd voor de partijpolitieke stoelendans die nu speelt”, aldus Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

In het akkoord schrijven VVD en D66 dat ze de Nederlandse klimaatambities verhogen in lijn met de Europese Unie. Ook moet de overheid een sterke regierol krijgen. Dit zien we terug in de groene-industriepolitiek die de partijen willen voeren en de extra klimaatmaatregelen. MVO Nederland is verheugd te lezen dat ‘vervuiling een realistische prijs krijgt’, mits deze in lijn is met de 1,5 graad-doelstelling. Het verbreden én verhogen van de huidige CO2-prijs maakt een enorm verschil voor het klimaat en de circulaire economie.

MVO Nederland vindt verder de aandacht voor intensivering van het circulaire economie-beleid bemoedigend. Een uitvoeringsprogramma circulaire economie, dat bestaat uit regulering, het beter beprijzen van milieuschade en meer ondersteuning voor bedrijven in de transitie. Dat VVD en D66 willen dat de overheid zelf ‘volledig circulair’ aanbesteedt levert een goede bijdrage aan marktvorming voor circulaire diensten en producten.

Toch ontbreken er nog wel wat details

MVO Nederland ziet echter ook verbeterpunten. Want hoe ondersteunt de overheid straks duurzame bedrijven? Welk prijskaartje hangt het aan welke vormen van vervuiling? En wie moet dat betalen? Een integrale aanpak om zowel de wooncrisis als de klimaatuitdaging aan te pakken ontbreekt, net als een strategie om de circulaire economie te bevorderen. Hoe mooi zou het zijn als de een miljoen te bouwen huizen direct circulair en klimaatneutraal zijn?

“Om recht te doen aan de grote uitdagingen van vandaag de dag roepen we de partijen op zo snel mogelijk verder te formeren aan de hand van deze inhoud. Dit akkoord op hoofdlijnen biedt hoop voor de nieuwe economie en de ondernemers die daarin actief zijn”, zegt Maria van der Heijden.

De door MVO Nederland gedane aanbevelingen voor het regeerakkoord nog eens teruglezen? Dat kan hier.

Onze partners