IKEA en Leger des Heils werken samen aan huisvesting daklozen

IKEA gaat 250 huurwoningen inrichten voor cliënten van het Leger des Heils die voor het eerst weer op eigen benen staan en een vaak kale huurwoning gaan bewonen. Daarnaast doet het bedrijf een financiële donatie aan het impactfonds Woonvermogen - een stichting verbonden aan het Leger des Heils - waardoor nieuwe woonplekken voor daklozen gebouwd worden. In een tijd waarin iedereen gedwongen thuis moet blijven om verspreiding van het coronavirus te beperken, is het belang van een veilig thuis groter dan ooit. Nederland telt op dit moment veertigduizend daklozen. De opvangcentra zitten al jaren vol en er zijn veel te weinig woonplekken beschikbaar. IKEA trekt zich dit aan en gaat daarom een lange termijn samenwerking aan met het Leger des Heils om een thuis te creëren voor daklozen in Nederland. Met haar bijdrage wil IKEA een signaal afgeven dat er meer woningen gerealiseerd moeten worden om iedereen een veilig thuis te bieden.

"Geleid door onze visie - een beter dagelijks bestaan voor zoveel mogelijk mensen - willen we een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. We zijn enorm trots op deze langdurige samenwerking met het Leger des Heils. Hierdoor kunnen we mensen helpen die een steuntje in de rug extra goed kunnen gebruiken. Naast de financiële donatie voor nieuwe woningen, zetten wij onze kennis over het leven thuis en expertise op het gebied van woninginrichting in, om zo voor de bewoners een plek te creëren waar zij zich echt thuis kunnen voelen", aldus Paul de Jong, Country Manager IKEA Nederland.

Woningtekort

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar verdubbeld. Met een tekort van meer dan honderdduizend woningen in Nederland is het een uitdaging om extra woningen beschikbaar te stellen voor daklozen. Er moeten simpelweg meer woningen gebouwd worden om daarin te kunnen voorzien. Een huis is een basisbehoefte en een begin om een leven op te bouwen. De bewoners van de 250 ingerichte woningen zijn mensen die vanuit de maatschappelijke opvang of een beschermde woonvoorziening doorstromen naar een eigen plek.

Kapitein Harm Slomp van het Leger des Heils: "We zijn blij met IKEA als partner omdat het bedrijf vanuit oprechte maatschappelijke betrokkenheid wil bijdragen aan een thuis voor kwetsbare mensen. Het gaat om mensen die vaak alles zijn kwijtgeraakt en al heel lang geen eigen plek hebben gehad."

Verantwoordelijkheid

Mede dankzij de omvang van het bedrijf gelooft IKEA de verantwoordelijkheid en mogelijkheid te hebben om positieve verandering te creëren voor zoveel mogelijk mensen. De samenwerking met het Leger des Heils - die past binnen de duurzame en sociale ambities van de wereldwijde People & Planet Positive strategie van het Zweedse woonwarenhuis - is een volgende stap voor IKEA in het leveren van een bijdrage aan een betaalbaar, duurzaam en fijn leven thuis.

In maart maakte Ingka Group, de grootste franchisenemer van het merk IKEA, bekend 26 miljoen euro beschikbaar te stellen voor directe noodhulp in de dertig landen waar het bedrijf actief is. Met die noodhulp investeert Ingka Group op plekken waar dat op dit moment het hardst nodig is. IKEA Nederland was betrokken bij initiatieven zoals het - in samenwerking met de veiligheidsregio Rotterdam - inrichten van de tijdelijke zorglocatie voor Covid-19-patiënten in het Ahoy in Rotterdam. Ook richtte IKEA Nederland samen met het Leger des Heils twee opvanglocaties in huiselijke sfeer in voor daklozen in Limburg en Twente.

Onze partners