Je bedrijf verduurzamen? Begin dan bij de data

Organisaties investeren massaal in verduurzaming. Ze proberen bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot te beperken of verspilling tegen te gaan. Vaak is het een uitdaging om de impact van deze maatregelen meetbaar te maken. Hoe pak je dit aan? 

Binnen steeds meer organisaties staat duurzaamheid hoog op de agenda, zo blijkt uit een groot internationaal onderzoek van SAP Insights. Ondanks de economische onzekerheid is het aantal bedrijven dat voor het eerst investeerde in verduurzaming verviervoudigd ten opzichte van 2021. En driekwart van de bedrijven die al geld in duurzaamheid staken, houdt de investeringen op hetzelfde niveau of maakt hiervoor zelfs meer budget vrij.

Er zijn talloze redenen om je bedrijfsvoering te verduurzamen. Zo maakt dit je organisatie aantrekkelijker voor werknemers, klanten en investeerders. De meeste bedrijven zien dan ook een duidelijk verband tussen duurzaamheid en de commerciële prestaties. Verduurzaming verbetert hun winstgevendheid en concurrentiepositie op de lange termijn, bijvoorbeeld omdat ze zich kunnen onderscheiden met duurzame producten en diensten. Ook wet- en regelgeving is een belangrijke driver.

ESG-management

Duurzaamheid gaat veel verder dan basale zaken zoals het energieverbruik. Wat is de ecologische footprint van het bedrijf en de toeleveringsketen? Hoe zit het met de maatschappelijke impact, bijvoorbeeld qua arbeidsvoorwaarden en diversiteit? En wordt de organisatie op een verantwoorde en ethische wijze bestuurd? Het meten en optimaliseren van deze impact op mens en milieu wordt Environmental, Social and Governance (ESG)-management genoemd.

Bij de meeste organisaties staat ESG-management nog in de kinderschoenen. Vaak worden er wel gegevens over duurzaamheid verzameld, maar komen deze ergens in een spreadsheet te staan. Er is dan geen volledige integratie met cruciale bedrijfsapplicaties zoals de systemen voor inkoop, HR en financieel beheer. De data worden dus ook niet realtime bijgewerkt. Ook is het niet eenvoudig om de data te delen binnen het bedrijf of met partners zoals leveranciers.

Geen betrouwbare data

Als de beschikbare gegevens over duurzaamheid niet up-to-date, compleet en accuraat genoeg zijn, kan dat tot allerlei problemen leiden. Zo wijst het onderzoek van SAP Insights uit dat 90% van de organisaties duurzaamheid tegenwoordig meeneemt in zakelijke beslissingen. Dat wordt een stuk lastiger als je die besluiten niet kunt baseren op betrouwbare data. En hoe reageren investeerders wanneer je bedrijf opeens veel minder duurzaam blijkt te opereren dan beloofd?

Gelukkig maken technologische innovaties het werk van de ESG-manager makkelijker. Een voorbeeld hiervan is de SAP Sustainability Control Tower. Deze oplossing helpt organisaties bij hun duurzaamheidstransformatie. Bijvoorbeeld door relevante duurzaamheidsdata uit verschillende systemen te importeren en op één plek samen te brengen. Maar ook via rapportages die het aantonen van compliance vereenvoudigen en uitgebreide functionaliteiten voor het maken van planningen en het bepalen van targets.

Katalysator

SAP laat zien dat technologie een katalysator voor verduurzaming kan zijn. Het bedrijf geeft zelf ook het goede voorbeeld door circulariteit te omarmen en verspilling te minimaliseren. Daarnaast organiseert SAP de SAP Sustainability Day. Tijdens dit evenement presenteren SAP-experts innovatieve mogelijkheden om bedrijfsprocessen te verduurzamen. Onderwerpen die de revue passeren, zijn bijvoorbeeld duurzaam supplychainmanagement en klimaatapplicaties.

Verder maakt SAP zich in internationaal verband hard voor een gezamenlijke aanpak van de klimaatproblematiek. Zo ondertekende SAP-CEO Christian Klein samen met ruim 100 andere CEO’s van multinationals een open brief aan wereldleiders, die begin november samenkwamen op de VN Klimaatconferentie COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Daarin roepen de CEO’s op tot meer publiek-private samenwerking om de klimaatdoelen te halen.

Meten is weten

Dergelijke initiatieven zijn nodig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Want de uitdagingen waar we voor staan, kan geen enkele organisatie alleen oplossen. Tegelijkertijd heeft elk bedrijf, ongeacht omvang of branche, een morele plicht om zijn steentje bij te dragen aan een duurzame wereld. En dan komen we toch weer uit bij de sleutelrol van data. Meten is weten. Zonder de juiste data weet je niet waar je staat en of je duurzaamheidsinitiatieven daadwerkelijk effect hebben.

Er zijn steeds meer technische mogelijkheden om die data te verkrijgen. Zo kun je met IoT-sensoren gegevens over je energieverbruik verzamelen en deze koppelen aan je ERP-systeem. Hulpmiddelen zoals de SAP Sustainability Control Tower brengen alle duurzaamheidsdata samen in één holistisch overzicht. Zo zie je precies wat de milieu-impact van je bedrijfsactiviteiten en je toeleveringsketen is. Alleen dan kun je duurzaamheid effectief integreren in je bedrijfsprocessen en -strategie.

Onze partners