Kantoormedewerkers pleiten voor betere afvalscheiding op werk

De meest logische eerste stap naar een circulaire economie is het scheiden van afval. Dit zorgt voor schone afval stromen en waardevolle grondstoffen om te recyclen. Iets dat veel mensen thuis al doen, maar hoe gebeurt dat op het kantoor? Naar aanleiding van de Week van de Circulaire Economie heeft Bonton een onderzoek uitgevoerd onder kantoormedewerkers naar afval scheiden op het werk en hoe organisaties dat momenteel doen.

Een meerderheid van de kantoormedewerkers scheidt thuis beter afval dan op het werk

Medewerkers op kantoor geven in het onderzoek aan, afval scheiden thuis beter te beoordelen dan op het werk. Zij geven beoordelen dit met gemiddeld een 7,8 thuis en een 6,6 op het werk. Maar liefst een kwart van alle medewerkers beoordeelt afvalscheiding op het werk met een 5 of lager. 58,3 procent van de kantoormedewerkers geeft ook aan zich milieubewuster te voelen dan de organisatie waar ze voor werkt.

Afval scheiden op kantoor wordt steeds belangrijker

Ruim 90 procent van alle respondenten vindt afvalscheiding belangrijk. Het bewustzijn over het belang van afval scheiden is in de afgelopen twee jaar onder medewerkers op kantoor gestegen, geeft 66 procent van hen aan. Inmiddels vindt ruim de helft van de medewerkers dat hun werkgever meer moet doen aan afval scheiden. Dit leeft met name onder jongeren en hoogopgeleiden.

Motivatie

Opvallend is ook dat minder dan de helft (zo’n 48 procent) van de medewerkers gemotiveerd wordt door de werkgever afval te scheiden. Dat terwijl een ruime meerderheid (bijna 86 procent) wel gemotiveerd is om afval te scheiden op het werk. Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt een werkgever ook aantrekkelijker wanneer deze actief bezig is met afval scheiden.

Prullenbak onder bureau weghalen

“Voor organisaties die willen beginnen met afscheiden is het in kaart brengen van de afvalstoffen een belangrijke eerste stap. Als je weet welk afval je op kantoor produceert, weet je wat je moet scheiden,” aldus Nino van Kalsbeek van Bonton. “Een andere simpele tip om te beginnen met afval scheiden is het afval centraal in te zamelen. Een prullenbak onder het bureau zorgt er namelijk voor dat medewerkers makkelijk gaan denken en minder geneigd zijn afval te scheiden. Dit is een begin richting circulair denken als organisatie.”

Hoe er momenteel afval gescheiden wordt op kantoor

Van alle medewerkers geeft 55,7 procent aan dat de werkgever actief bezig is met het scheiden van afval, 32 procent vindt dat niet en 12,3 procent is niet op de hoogte of hun organisatie actief bezig is met het scheiden van afval. Momenteel wordt er volgens de medewerkers als volgt afval gescheiden op de werkvloer:

  • papier en karton wordt met 88,3% het meeste gescheiden;
  • vertrouwelijke documenten worden op 60,6% van de werkplekken gescheiden;
  • PMD-afval is in 47,9% van de gevallen een aparte afvalstroom;
  • koffiebekers worden op 41,2% van de werkplekken apart afgevoerd;
  • GFT wordt op 37% van de werkplekken gescheiden;
  • en glas wordt op 31% van de werkplekken gescheiden.

80,7 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan volgens de richtlijnen van de organisatie afval te scheiden. Met 77,5 procent is het overgrote deel van de medewerkers wel zelf verantwoordelijk voor het scheiden van afval op de werkvloer. Zo’n 45 procent van de medewerkers geeft aan zich te ergeren aan gebrekkig afval scheiden door collega’s. Een deel van hen geeft dit ook bij collega’s aan.

 Communicatie over afval scheiden

De wens om beter afval te scheiden op kantoor wordt door slechts 16,8 procent van de ondervraagden aangegeven bij de werkgever. Laagopgeleiden hebben dit vaker aangekaart bij iemand in de organisatie. Dit is opvallend, aangezien hoogopgeleiden zichzelf in het onderzoek milieubewuster achten. Van de medewerkers die het aankaarten kreeg minder dan de helft een reactie. De communicatie van de werkgever over afvalscheiding laat in sommige gevallen überhaupt nog te wensen over, beoordeelt zo’n 40 procent van de medewerkers. Vrouwen missen vaker deze communicatie dan mannen (43 versus 35 procent).

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder kantoormedewerkers van ruim 500 bedrijven. Via een panel hebben de kantoormedewerkers antwoorden gegeven op stellingen en vragen over hoe er bij hun werkgever afval wordt gescheiden en hoe ze dat zouden willen zien. Het betreft MKB-bedrijven met ten minste elf medewerkers die fysiek werkzaam zijn op kantoor. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Kienonderzoek in samenwerking met Panelwizard.

Onze partners