Kiezer wil ambitieuzer en eerlijker klimaatbeleid

Eerlijk klimaat, mag het een onsje meer zijn?

Alle seinen staan op groen voor ambitieuzer en eerlijk klimaatbeleid. De helft van de Nederlandse bevolking wil dat een volgend kabinet meer of zelfs veel meer doet om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Kiezers wijzen klimaat het vaakst aan als belangrijkste reden op een partij te stemmen. Dat concludeert Milieudefensie op basis van onderzoek van I&O Research.

Twee derde van de Nederlanders blijft zich zorgen maken over klimaatverandering. Kiezers van bijna alle grote partijen willen per saldo ambitieuzer klimaatbeleid. Ook met politiek gevoelige onderwerpen als een eerlijke vleesprijs om veehouders uit te kopen, een zwaardere CO2 heffing en een veelvliegersheffing is een meerderheid van de kiezers het eens, ook CDA en VVD kiezers. Het laat zien dat de achterban van de conservatieve partijen veel progressiever denken over klimaat dan de partijen waar ze nu nog van plan zijn op te stemmen.

Belangrijkste thema’s

Kiezers noemen het klimaat het vaakst als belangrijkste stemmotief, gevolgd door gezondheidszorg, normen en waarden, economie en het aanpakken van de coronacrisis. Bovendien leven zorgen over klimaatverandering ook bij 59% van de mensen die klimaat niet opgeven als prioriteit bij de verkiezingen. De groep die meer klimaatbeleid (50%) wil is dan ook veel groter dan de groep die minder klimaatbeleid wil. Deze laatste groep is klein (13%) en voornamelijk terug te vinden bij de partijen die de klimaatcrisis ontkennen.

Donald Pols, directeur Milieudefensie: "Er is brede steun onder de bevolking voor ambitieus klimaatbeleid. Het is daarom onbegrijpelijk dat de VVD 800 miljoen wil bezuinigen, terwijl slechts 8% van de VVD kiezers minder klimaatbeleid willen. We roepen de andere partijen op de VVD aan te spreken en tot inkeer te brengen. Als deze bezuiniging wordt uitgevoerd is dit de grootste bezuiniging in de geschiedenis van het Nederlandse klimaatbeleid."

Klimaatakkoord

Bijna negen op de tien Nederlanders vinden dat de overheid moet zorgen dat grote vervuilende bedrijven zich houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Een meerderheid denkt dat er meer moet gebeuren om aan de verplichtingen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen, slechts 20% denkt dat Nederland op koers ligt. Bovendien denkt de helft van de kiezers dat het met het huidige beleid niet gaat lukken (VVD 47% en CDA 57%).

Overschatten

Opvallend is dat Nederlanders evengoed overschatten hoe goed Nederland het klimaatbeleid voor elkaar heeft in vergelijking met andere landen. De meeste mensen denken dat Nederland in de middenmoot scoort op klimaatverandering in de lijst van de prestigieuze Yale universiteit. In werkelijkheid staat Nederland 17e van de 22 Westerse landen en 19e over de afgelopen 10 jaar. Daarmee staat Nederland in de onderste groep. Slechts 14% van de mensen plaatste Nederland 17e of lager. Al geeft ruim een kwart aan daar geen zicht op te hebben.

Jesse Klaver van GroenLinks wordt het klimaat het meest toevertrouwd, door 31% van de kiezers die het klimaatbeleid willen doorzetten. Daarmee laat hij Esther Ouwehand (10%) en Sigrid Kaag (9%) achter zich. Mark Rutte volgt met 8% daarachter.

14 maart Klimaatalarm van Groningen tot Maastricht

Nederland kiest voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid in Den Haag én in de Europese Unie en maakt dat luid en krachtig duidelijk in het hele land: van Maastricht tot Groningen. Op de website van het Klimaatalarm kan iedereen zich aansluiten bij lokale klimaatcoalities in meer dan 40 plaatsen.

Bekijk hier I&O rapport Klimaat(beleid) in de ogen van de kiezer.

Onze partners