Kledingbedrijven kunnen impact op milieu verminderen met nieuw handboek

Kleding- en textielbedrijven kunnen het gebruik van water, energie en schadelijke chemicaliën fors terugdringen met het ‘Wet Processing Guidebook’. Dit handboek is opgesteld door Solidaridad in samenwerking met het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het geeft bedrijven praktische handvatten hoe de zogenoemde natte processen, waaronder het kleuren, printen en behandelen van textiel, in kaart te brengen en hun impact op het milieu aanzienlijk te verminderen.

De bedrijven binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) zien ‘water, energie en chemicaliën’ als één van de belangrijkste thema’s in de kledingindustrie. Het doel van het Convenant is de textielketen te verduurzamen. Bedrijven willen hiervoor ook in de natte processen verbeteringen doorvoeren maar weten vaak niet goed welke eerste stappen zij moeten nemen om dit onderwerp aan te pakken. “Naast sociale aspecten, brengt het omgaan met chemicaliën en afvalwater in de kledingindustrie ook grote risico’s voor mens en milieu met zich mee. Daar hebben bedrijven vaak, vanwege het technische aspect, weinig kennis van,” zegt Tamar Hoek, Senior Policy Advisor Sustainable Fashion bij Solidaridad. “Dit handboek voorziet bedrijven van veel kennis op deze onderwerpen. Het geeft ook gedetailleerd aan waar je op moet letten en biedt oplossingen, bijvoorbeeld om watergebruik te reduceren, en concrete alternatieven voor het gebruik van schadelijke chemicaliën, zodat bedrijven ook echt aan de slag kunnen.” Het handboek is ontwikkeld binnen het CKT en voor iedereen te raadplegen op de website.

Praktisch
Het handboek legt voor alle natte processen uit welke rol (afval)water, energie en chemicaliën hierbij spelen en welke duurzamere keuzes kunnen worden gemaakt. De uitgebreide toelichtingen, (foto)voorbeelden, video’s, vragenlijst en verwijzingen naar experts en tools, geven bedrijven praktische handvatten om hun toeleveranciers te trainen en met hen verbetertrajecten te starten. René Mulder, CSR Manager bij The Sting Companies, was als CKT-bedrijf betrokken bij de totstandkoming van het handboek: “Een handboek over water, energie en chemicaliën is een belangrijke aanvulling op de beschikbare openbare informatie. Het is waardevol voor bedrijven die starten met dit gecompliceerde onderwerp en voor bedrijven die verdieping zoeken en concrete stappen willen gaan zetten.” Het handboek werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 Over het convenant

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel brengt bedrijven, brancheverenigingen, vakbonden, ngo’s en de overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielketen. De partijen werken samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De SER faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking, geeft advies en beoordeelt jaarlijks de bedrijven op hun plannen van aanpak volgens de richtlijnen van de OESO en de VN voor due diligence. Het Convenant voorziet in een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.

Onze partners