Lidl opent duurzaamste supermarkt van Nederland

Lidl opent vandaag 10 februari 2021 een nieuwe, zeer ruime 5-sterren BREEAM gecertificeerde winkel. Dit nieuwe filiaal is de eerste supermarkt in Nederland met het ‘outstanding’ certificaat en daarmee de duurzaamste supermarkt van Nederland. Naast de certificering zet Lidl in Eersel een extra stap om de milieu-impact van het parkeerterrein te verlagen door naar natuur-inclusieve oplossingen te zoeken.

Innovatief en milieuvriendelijk ontwerp

Bij de bouw van deze winkel is een flink aantal duurzame maatregelen in het ontwerp opgenomen. Het meest innovatieve element is de klimaatinstallatie. De warmtepomp zorgt ervoor dat er geen gasverbruik nodig is voor de winkel. Energie wordt aan het filiaal geleverd middels 432 zonnepanelen op het dak van de winkel. Ook zijn er waterbesparende voorzieningen getroffen; de toiletten, urinoirs en kranen leveren een belangrijke besparing op het waterverbruik.

Unieke samenwerking met ecoloog

Uniek aan dit filiaal is dat tijdens het sloop-, ontwerp- en bouwproces Lidl een ecoloog betrokken heeft. Deze heeft meegedacht hoe de impact op flora en fauna gedurende het totale project beperkt kan blijven en hoe de ecologische waarde tijdens het gebruik van de winkel toeneemt. Om het milieu-impact van het parkeerterrein te verlagen en zo de biodiversiteit rondom het terrein te verbeteren is er naar natuur-inclusieve oplossingen gezocht. Zo heeft het parkeerterrein onder andere:

  • Een bijenhotel en bloemperken omdat bijen en bloemen onmisbaar zijn voor onder andere de productie van voedsel. Zo is 80% van al het groente en fruit afhankelijk van bijen.
  • Een infiltratiestrook om regenwater via lavasteentjes langzaam af te geven aan de bodem. Zo wordt het riool ontlast en krijgen bomen en planten voldoende water.
  • Struwelen om voedsel, beschutting en nestgelegenheid te bieden voor vogels en zoogdieren.
  • Op verschillende plekken vogelnestkassen hangen.
  • Meerdere egelkasten die rustige en vorstvrije plekken creëren voor egels.

Martin van den Hoorn Ecoloog van het Eonw, betrokken op dit project: “Natuur-inclusieve maatregelen horen onderdeel te zijn van elke ontwikkeling en laten we eerlijk wezen: zonder planten en dieren is een dorp of stad ook maar saai. Lidl laat met deze milieuvriendelijke oplossingen zien dat iets doen voor de natuur niet moeilijk hoeft te zijn.”

Hoogst mogelijke BREEAM certificaat

Duurzaamheid zit in het DNA van Lidl. Voor deze bouw is de ambitie neergelegd om het maximale BREAAM 5-sterren certificaat te behalen, de hoogste certificering voor duurzaam bouwen en een unicum als het gaat om een supermarkt filiaal. Opvallend is dat deze score behaald kan worden zonder grote wijzigingen door te voeren in Lidl’s blauwdruk voor het bouwkundige- en installatietechnische ontwerp van nieuw te bouwen filialen. Zo zijn er een aantal standaard elementen die Lidl altijd toevoegt als een warmtepomp, laadpalen voor elektrisch vervoer, energie en watermeters voor het monitoren van verbruik, PV-panelen en natuurlijke koudemiddelen. “Dit project toont weer eens aan dat Lidl Nederland op het gebied van duurzaamheid heel ver is. Zonder grote aanpassingen te doen aan het ontwerp en bouwproces hebben wij het filiaal in Eersel van het hoogst haalbare certificaat, namelijk BREEAM OUTSTANDING, kunnen voorzien! Hiermee is dit de duurzaamste supermarkt van Nederland” Jan Roersen, BREEAM expert bij W4Y adviseurs.

Onze partners