Meer dan helft kantoren voldoet nog niet aan energielabel C verplichting

Over anderhalf jaar, per 1 januari 2023, moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Meer dan de helft van de kantoren voldoet echter nog niet aan deze verplichting.

Waar we in de afgelopen jaren een constante groei in het aandeel groene energielabels zagen, is deze groei in het afgelopen half jaar afgezwakt. Met nog anderhalf jaar te gaan, is dit geen gunstige ontwikkeling.

Stijging aantal groene labels onvoldoende

In Nederland zijn er naar onze schatting ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Dit betreft niet de gehele kantorenvoorraad, omdat kleine kantoren en monumenten uitgesloten zijn van de verplichting.

Van deze kantoren heeft volgens de labelregistratie nu 40% energielabel C of beter. Daarnaast heeft 12% energielabel D of slechter. Voor de overige 48% van de kantoren is nog geen label geregistreerd. Daarmee voldoet naar schatting 60% nog niet aan de label-C-verplichting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondernam daarom actie en schreef de betreffende gebouweigenaren aan om ze op de plicht te wijzen.

Als voor kantoren een energielabel wordt geregistreerd, is dat vaak een groen label (label A-C). Nieuwe rode labels (label D-G) komen er maar zelden bij. Het percentage kantoren met een groen label toonde de afgelopen jaren een constant stijgende lijn, maar dit percentage neemt nu minder snel toe. Van de kantoren zonder label voldoet volgens een inschatting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ongeveer 30% aan de labelplicht als zij een geldig energielabel aanvragen. Deze inschatting dateert van april 2021.

Kleinere kantoren hebben vaker nog geen groen label

Vooral de relatief kleinere kantoren hebben nog geen groen label en voldoen daarmee nog niet aan de label-C-verplichting. Hier is dus nog de meeste winst te behalen.

Naast bovengenoemde 65.000 kantoren is er nog een groep, waarvan op basis van de bij ons beschikbare gegevens niet precies te bepalen is of ze wel of niet aan de label-C-verplichting moeten voldoen. Hierbij gaat het vooral om combi-kantoren. Dit zijn kantoren die naast de kantoorfunctie nog andere gebruiksfuncties hebben. Dit betreft relatief grote gebouwen. Tellen we deze groep (zo’n 18.000 objecten) ook mee, dan komt het aandeel groene labels uit op 46%.

Op deze pagina leest u welke kantoorgebouwen aan de energielabelverplichting moeten voldoen.

Onze partners