Meer subsidie voor thuisbatterijen

In 2021 pleitte netbeheerder Liander al voor een subsidies op thuisbatterijen en nu maken ook ChristenUnie en VVD zich sterk voor deze plannen. Ze hebben een plan gemaakt om de aanschaf van batterijen waar energie uit zonnepanelen mee kan worden opgeslagen, aantrekkelijker te maken. voor zonnepanelen. Woningeigenaren kunnen op deze manier de zonne-energie die ze thuis opwekken ook opslaan, zonder dat die op het net komt. Het stroomnet raakt namelijk in sneltempo vol. De subsidie voor thuisbatterijen zou volgens Liander de salderingsregeling moeten vervangen die (zoals het nu lijkt) nog tot 1 januari 2023 loopt. 

Op dit moment loopt er nog een salderingsregeling voor woningeigenaren die zonnepanelen aanschaffen. De stroom die zij opwekken en terug leveren aan het net, trekken ze af van hun energieverbruik waardoor de rekening lager uitvalt. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor deze zogenoemde kleinverbruikers. Maar daarna gaat de overheid dus het percentage zelfopgewekte stroom dat huishoudens kunnen salderen, geleidelijk afbouwen.

Thuisbatterijen

Huishoudens zouden er echt baat bij hebben om de opgewekte stroom van de zon lokaal op te slaan in een batterij. Hierdoor kunnen ze de verzamelde stroom overdag en 's nachts gebruiken, waardoor de vraag naar het net vermindert en daardoor de energiekosten, die vaak een belangrijke bijdrage leveren aan het huishoudbudget, drastisch kunnen worden verlaagd. Ook in het geval dat er een stroomstoring is, kan je huis draaien op de energie die is opgeslagen in de batterij. Deze thuisbatterijen zijn nog niet goedkoop. Een thuisbatterij van 3 kWh heeft een richtprijs van ongeveer 4.000 euro. Een batterij van 8 kWh een richtprijs van 5.000 tot 8.000 euro en een batterij van 14 kWh is de richtprijs zo'n 10.000 euro. Dat is voor een gemiddeld huishouden een behoorlijk aanschafbedrag. Hier willen de twee genoemde politieke partijen dus verandering in brengen. Zoutwateraccu’s zijn overigens ook in opkomst, deze hebben o.a. als voordeel dat de productie niet afhankelijk is van grondstoffen uit China en/of Afrika.

Subsidie

Het plan stelt voor om de komende jaren een subsidie van 30 procent op de aanschafprijs de verlenen. Daarnaast zouden aanbieders van zonnepanelen en energieleveranciers standaard een batterij moeten aanbieden aan mensen die zonnepanelen kopen. De prijzen zouden te drukken zijn door afspraken te maken met de sector. Vanaf 2022 zijn er al hogere subsidie voor isolatie en warmtepompen om mensen over de streep te trekken hun woning te verduurzamen, waar veel gebruik van gemaakt wordt. Ook zonnepanelen zijn de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen. Verschillende regelingen maken het aantrekkelijk voor woningeigenaren om ze aan te schaffen.

Toename verbruik van energie

Tegenwoordig is het huishoudelijk elektriciteitsverbruik per inwoner 15 procent hoger dan in 1990. Dit zal de komende jaren alleen nog maar groeien aangezien er meer mensen gebruik zullen maken van elektrische auto's, maar ook warmtepompen zullen meer worden aangeschaft om van het gas af te komen.

Onze partners