Minister Rob Jetten opent de grootste batterij van Nederland

De grootste batterij van Nederland is op 6 oktober 2022 door Minister Rob Jetten op stroom gezet. Deze batterij, met een vermogen van 25 MW en een capaciteit van 48 MWh, maakt een verdere integratie van duurzame productiemiddelen in de elektriciteitsmarkt mogelijk. GIGA Storage heeft de batterij ontwikkeld, die Eneco langdurig gaat huren om haar duurzame portfolio te ondersteunen.

GIGA Buffalo: de grootste batterij van Nederland

Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten heeft vandaag de grootste batterij van Nederland op stroom gezet. GIGA Storage is de ontwikkelaar van de batterij, die GIGA Buffalo is genoemd. Minister Rob Jetten onderstreepte nogmaals het belang van energieopslag voor de versnelling van de energietransitie. Door batterijen op strategische plekken aan het Nederlandse elektriciteitsnet te koppelen, kan er meer duurzame capaciteit beschikbaar komen voor zowel partijen die energie willen opwekken als ook voor energieverbruikers (industrie en woonwijken).

Congestie op het elektriciteitsnet verkleinen

Om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen en bij te weinig zon- en windproductie elektriciteit te leveren, worden momenteel voornamelijk gas- en kolencentrales ingezet. Voldoende GIGA batterijen kunnen de inzet van gas- en kolencentrales gedurende een groot deel van het jaar reduceren en zorgen daarmee, naast een verlaging van het gasverbruik, voor een substantiële CO2-reductie. Vergeleken met een gascentrale bespaart het GIGA Buffalo project alleen al 8.532 ton CO₂ uitstoot per jaar. De GIGA batterijen stabiliseren hiermee op duurzame wijze het elektriciteitsnet en zorgen zij met hun efficiëntie dat de energietransitie betaalbaar blijft.

Oplossingen voor de toekomst

Liander is de netbeheerder in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Friesland en een deel van Zuid-Holland. Wij zorgen ervoor dat 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven stroom en gas kunnen gebruiken. Het is onze taak om de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Daarom onderhouden en vernieuwen we het bestaande energienet, en staan we dag en nacht klaar om storingen op te lossen. Daarnaast verzwaren we het elektriciteitsnet op plekken waar meer capaciteit nodig is met nieuwe kabels, verdeelstations en transformatorhuisjes. Zodat onze klanten altijd energie kunnen gebruiken. Nu en in de toekomst.

Samenwerking met partners is noodzakelijk

Bij GIGA Storage heeft een gedreven team van experts, op het gebied van zowel de bouw als de ontwikkeling van het IT platform, maanden hard gewerkt aan het GIGA Buffalo project.

Dit project is mede mogelijk gemaakt doordat vele partijen goed met elkaar samenwerken. Aan de realisatie werkten onder andere mee Eneco (huurder van de batterijcapaciteit), Wärtsilä (batterijleverancier), Equans (technische dienstverlener), K. Dekker (bouwkundig aannemer), Smartgrid Flevoland (het lokale netwerk), Triodos Energy Transition Europe Fund en Rabobank (de investeerders en financiers).

Ruud Nijs, CEO van GIGA Storage:

Ons doel is om bij te dragen aan het sneller af kunnen schakelen van gas- en kolencentrales. Batterijen kunnen de balanceringsrol overnemen en tegelijkertijd lokaal partijen helpen om wèl aangesloten te worden op het elektriciteitsnet. Door op strategische locaties energieopslagprojecten te gaan realiseren, willen we het verschil maken in de energietransitie.”

Onze partners