Nederland specialist en vernieuwer op het gebied van plastic recycling

Europa en de Verenigde Staten zijn toonaangevende vernieuwers op het gebied van plastic recycling en alternatieve plastictechnologieën, twee belangrijke sectoren van technologische vooruitgang om plastic afval te verminderen, zoals blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie van het Europees Octrooibureau (EOB). Tussen 2010 en 2019 namen Europa en de Verenigde Staten ieder 30% van de wereldwijde octrooiactiviteiten in deze sectoren voor hun rekening. Nederland onderscheidt zich wereldwijd met het hoogste aantal octrooien voor plastic recycling per miljoen inwoners, een indicatie van de innovatiekracht van Nederland in deze technologie.

Het rapport met de titel Patents for tomorrow’s plastics: Global innovation trends in recycling, circular design and alternative sources, laat zien dat Nederland respectievelijk 11,5% van alle internationale octrooifamilies in plastic recyclingtechnologieën ingediend door EU-bedrijven en uitvinders en 6,3% van alle internationale octrooifamilies (IPF’s)ingediend door EU-bedrijven in bioplastics voor haar rekening neemt. IPF’s vertegenwoordigen een hoogwaardige uitvinding waarvoor octrooi is aangevraagd bij twee of meer octrooibureaus wereldwijd.

In Nederland is ook sprake van een zeer hoge specialisatiegraad op het gebied van plastic recyclingtechnologieën (wereldwijd neemt het de tweede plek in na België). Ten opzichte van het totale aantal door Nederland ingediende octrooiaanvragen, vroegen Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten meer octrooien voor plastic recycling aan dan hun tegenhangers in andere landen. In deze sector laat Nederland ook de hoogste specialisatie zien in verscheidene sub-sectoren van biologische en chemische recycling.

De top 3 van toonaangevende, in Nederland gevestigde, octrooiaanvragers op het gebied van plastic recycling zijn Sabic (een Saoedisch bedrijf met Europees hoofdkantoor in Nederland), Shell en DSM. Voor bioplastics bestaat de top 3 uit Unilever, Schlumberger en DSM.

“Hoewel plastic van wezenlijk belang is voor de economie, bedreigt plasticvervuiling ecosystemen over de gehele planeet,” aldus EOB Voorzitter António Campinos. “Het goede nieuws is dat innovatie ons kan helpen deze uitdaging aan te gaan en de transitie naar een volledig circulair model mogelijk te maken. Deze studie biedt belangrijke inzichten in een reeks veelbelovende nieuwe technologieën die hergebruik, recycling en biologische afbreekbaarheid van plastic producten bevorderen. Het benadrukt de bijdrage van Europa aan innovatie in deze sector, maar laat ook zien dat er veel meer gedaan kan worden om baanbrekend Europees onderzoek om te zetten in uitvindingen en deze op de markt te brengen.”

Case study: Nederlandse uitvinder van plant-gebaseerd plastic flessen

Het rapport bevat ook een case study over Gert-Jan Gruter, een Nederlandse wetenschapper en Chief Technology Officer bij het Amsterdamse bedrijf Avantium. Gruter was finalist voor de European Inventor Award 2017 voor de ontwikkeling van een plant-gebaseerd alternatief voor PET, een van de meest gebruikte plastic polymeren, gemaakt van olie en gas en niet biologisch afbreekbaar. Gruters plantaardige plastic heeft verschillende milieuvoordelen: het productieproces vereist 70% minder energie en stoot een derde van de koolstofemissie van PET-productie uit. Bovendien kan het volledig gerecycled worden.

Achtergrond

Het helpen van innovatieve spelers om plastic afval te verminderen is een belangrijke uitdaging die centraal staat in de EU Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. De nieuwe EOB-studie onderstreept dat de industrie moet overstappen op een volledig circulair model. Dit om het hoofd te bieden aan de groeiende productie, gebruik en afval van plastic in de huidige lineaire economie. En ook om ervoor te zorgen dat afgedankte plasticproducten waarde creëren in plaats van te worden weggegooid als afval. Zoals in de studie vermeld, wordt geschat dat meer dan de helft van alle eerdere wereldwijde productie van plastics is weggegooid terwijl slechts 15% is gerecycled of verbrand. En elk jaar belandt er tot 50 miljoen ton nieuw afvalplastic in het milieu. Het meeste plastic afval is afkomstig van verpakkingen (47%) en textiel (14%). In de EU wordt momenteel slechts 42% van het plastic afval ingezameld voor recycling.

Onze partners