Nieuwe afspraken voor duurzame zorg

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Dit komt onder andere door verspilling van medicijnen en zorghulpmiddelen die maar één keer gebruikt worden. Om de zorgsector duurzamer te maken zijn er afspraken gemaakt in de nieuwe Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg.

5 thema’s

Het akkoord met de nieuwe afspraken heeft 5 thema’s:

  • Gezondheid bevorderen
  • kennis en bewustwording
  • CO2-uitstoot verminderen
  • circulair werken
  • milieubelasting door medicatie verminderen

Aan deze thema’s wordt van 2023 tot en met 2026 gewerkt. De nieuwe deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en banken. De deal is een vervolg op 2 eerdere Green Deals en zet in op duidelijke afspraken en minder vrijblijvendheid.

Samenwerking

Op vrijdag 4 november 2022 zetten verschillende ministeries en partijen uit de zorgsector hun handtekening onder de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. De Green Deal maakt acties voor de komende jaren concreet. Op donderdag 8 december 2022 is het landelijke ondertekenmoment. Partijen uit de hele zorgsector maken dan hun doelen voor duurzaamheid bekend.

Onze partners