Nieuwe toppen met windenergie, zon blijft sterk

De productie van windenergie zette in september een nieuwe piek. Op 24 september werd er voor het eerst twee uur lang meer dan 5000 Megawattuur elektriciteit met windmolens geproduceerd. Dat dekte eenderde van de gemiddelde elektriciteitsvraag op dat moment. Ook zonne-energie droeg in deze maand nog flink bij. In totaal  lag de productie van hernieuwbare energie (elektriciteit + warmte + transportbrandstof) 28 procent hoger dan dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Het is de negende maand op rij dat de productie van duurzame energie hoger uitkwam dan de vergelijkbare maand van het jaar ervoor. De windmolens op zee leverden deze maand voor het eerst meer stroom dan de molens op het land.

Twee miljoen mensen

De eerste negen maanden werd er een hoeveelheid duurzame energie geproduceerd die ongeveer 2 miljoen mensen gebruiken voor wonen, reizen en die nodig is voor de spullen die zij kopen. Daarmee is het ruim 18 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Biomassa levert ongeveer de helft van de duurzame energie.

Profijt van zonnig september

De afgelopen maand scheen de zon meer dan gemiddeld. Het KNMI meldde dat gemiddeld in Nederland de zon in september 201 uur scheen tegen 143 normaal. Dit vertaalde zich in bijna 8 procent aandeel in de totale productie van stroom. Zon was zo in september de grootste producent van duurzame stroom. Nu is het waarschijnlijk wachten tot het voorjaar voor zon weer een leidende positie kan innemen. Misschien gaat dan windenergie aan de leiding. Dan tellen namelijk ook het onlangs in gebruik genomen windpark Wieringermeer en de twee zeeparken bij Borssele mee in de duurzame productie.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Onze partners