NVM Business gaat samenwerken met SGS Search

NVM Business gaat samenwerken met SGS Search

Op 1 januari 2023 wordt het C-label verplicht voor de kantoorgebouwen in Nederland. Deze maatregel heeft een grote impact op de adviesrol van NVM Business leden. NVM Businessmakelaars gaan ervan uit dat komende periode vastgoedeigenaren steeds meer behoefte krijgen aan deskundig advies op het gebied van verduurzaming en energieprestaties. NVM Business werkt daarom sinds kort samen met SGS Search, het adviesbureau in Nederland voor de duurzaam gebouwde omgeving en al jarenlang experts in het creëren van een duurzame toekomst. De leden krijgen hiermee toegang tot deskundig verduurzaming- en energieprestatieadvies en kunnen hiermee energiebesparing op een professionele wijze onderdeel maken van het vastgoedadvies.

Energielabel C-verplicht in 2023

Op uiterlijk 1 januari 2023 moeten vastgoedeigenaren van alle kantoren groter dan 100 m2, voldoen aan maatregelen die tot minimaal energielabel-C leiden en een energielabel hebben geregistreerd. De verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit en is een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. In 2019 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord: het realiseren van een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Voor 2030 is een tussen doelstelling geformuleerd. De verplichting in 2023 voor kantoren vormt een stap richting deze doelstellingen.

Nederland telt ongeveer 96.000 kantoren, waarvan zo'n 62.000 die moeten voldoen aan het C-label. Uit recente cijfers blijkt dat slechts 44% van deze kantoren een energielabel heeft en daarvan voldoet slechts 32% aan de minimale eisen: een groen energielabel van C of beter. Nog eens 12% heeft een energielabel D of slechter en voldoet dus nog niet aan de verplichting. Van 56% van de label C-plichtige kantoren is dus nog geen label geregistreerd en daarvan is dan ook onduidelijk in hoeverre deze gebouwen nog verdere verduurzamingsmaatregelen moeten nemen.

Nog een grote opgave de komende jaren

“Voor komende jaren geldt dat de verduurzaming van de kantorenvoorraad een grote opgave is voor alle vastgoedprofessionals”, vertelt Sander Heidinga, vakgroepvoorzitter bij NVM Business. “Duurzaam vastgoed biedt toegevoegde waarde en slimme technologie. Circulaire oplossingen betekenen ook mooie kansen voor economisch succes. NVM Business vindt het daarnaast essentieel de leden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en te helpen de juiste stappen te zetten. We zijn zeer verheugd over de samenwerking met SGS Search. Voor onze leden betekent dit dat zij de beschikking krijgen over de meest professionele en actuele informatie over verduurzaming en energieprestaties.”

Samenwerking NVM Business en SGS Search

Met de samenwerking van twee sterke namen in de vastgoedwereld komt het bereiken van de doelstellingen van 2023 weer een stukje dichterbij. Vanuit SGS Search beaamt Arjan Bertelink, commercieel manager, die opzet. "Door laagdrempelig een achtervang te bieden, kunnen we samen met de makelaars de vastgoedeigenaren veel beter adviseren. Een telefoontje van een NVM-makelaar naar SGS Search is dan genoeg."

Onze partners