Ocean Grazer lost 's werelds energieopslagprobleem op

Afgelopen week lanceerde Ocean Grazer, een Nederlands bedrijf gevestigd in Groningen, hun Ocean Battery op de CES 2020 in Las Vegas. Dit event is één van de meest invloedrijke technische evenementen ter wereld. Met deze Ocean Battery willen de Nederlandse Water Engineers het duurzame energielandschap fundamenteel veranderen. Ocean Grazer biedt een briljante maar eenvoudige oplossing, gebaseerd op bestaande technologie. Kort omschreven is de Ocean Battery is een modulair systeem dat op de zeebodem bij de windturbines wordt geplaatst, flexibel inzetbaar, ongeacht de schaal en de omstandigheden. De werking van Ocean Battery lijkt op een waterkrachtcentrale, zoals een dam. Het is een duurzame, beproefde techniek waarbij nauwelijks enig onderhoud komt kijken.

Hoe werkt het systeem?

Frits Bliek, CEO van Ocean Grazer legt het uit: “We plaatsen een reservoir gevuld met water op de bodem van de zee. Om energie op te slaan pompt Ocean Battery dit reservoir leeg tegen de druk in van de zee. Op het moment dat er vraag is naar energie stroomt het water terug het reservoir waarmee turbines worden aangedreven die elektriciteit opwekken. Dit is een zeer efficiënt proces en de technologie uiterst betrouwbaar.”

Nut en noodzaak van energieopslag

De capaciteit van offshore windparken in Europa moet groeien naar 300 GW in 2050. Deze productie laat zich niet leiden door de marktvraag maar door het weerbericht; als het hard waait ontstaan er pieken in de productie. Het netwerk raakt overbelast en de prijzen worden negatief, dan worden de turbines noodgedwongen stilgezet. Waait het niet hard genoeg, dan draaien de turbines evenmin.

Verdienmodel

Daarom moet het systeem kantelen: van vraag- naar aanbodgericht. Bliek: “Het matchen van vraag en aanbod is dan ook de grootste uitdaging als je op grote schaal zonne- en windenergie wilt kunnen leveren. Zonder efficiënte opslag op locatie dreigt windenergie aan haar eigen succes ten onder te gaan, want de investeringen moeten wel worden terugverdiend.”

Ocean Battery maakt dit mogelijk. Overtollige energie wordt opgeslagen en gecontroleerd geleverd. Er zijn geen uitbreidingen nodig in de infrastructuur. Je kunt bovendien meer windturbines in een windpark plaatsen waardoor het rendement per vierkante kilometer op zee toeneemt. De Noordzee lijkt oneindig groot, maar ook daar is de ruimte beperkt door activiteiten als scheepvaart en visserij.

Ecologisch verantwoord

In tegenstelling tot andere opslagsystemen die momenteel worden ontwikkeld, gebruikt Ocean Battery geen chemicaliën maar uitsluitend water, in een gesloten circuit. De ‘batterij’ kan oneindig worden opgeladen en ontladen. Ocean Battery is efficiënt, duurzaam en ecologisch verantwoord; voor de bouw en productie zijn geen schaarse materialen of schadelijke stoffen nodig. De structuur op de zeebodem van Ocean Battery vormt een habitat voor zeebodemleven.

Waterstofeconomie

Een andere kans ligt in de mogelijkheid om het productieoverschot van windenergie om te zetten in waterstof. Ocean Battery buffert dit overschot en levert een constante stroom aan de electrolyzers die daardoor continu waterstof kunnen produceren. Bliek: “Daarmee wordt waterstof ook voor de markt veel aantrekkelijker.”

Toekomstbeeld

Bliek: “De eerste windparken op zee worden momenteel gebouwd zonder subsidie. Daarmee kunnen we de sneller en op een economisch verantwoorde manier uitbreiden naar meer en grotere windparken. Zo helpt Ocean Battery over te schakelen naar een volledig duurzame stroomproductie zonder dat de leveringsgarantie in het geding komt.  Dat we de klimaatverandering een halt toe willen roepen, daar is iedereen het over eens. Energieopslagsystemen brengen deze klimaatdoelen sneller binnen handbereik. De technologie ligt er, laten we hem in gaan zetten! We zijn er klaar voor!”

Kijk voor meer informatie op de website van Ocean Grazer.

Onze partners