om | nieuwe energie compenseert aardgas met nieuwe Nederlandse voedselbossen

Het klimaat en de biodiversiteit staan flink onder druk. Het groenste Nederlandse energiecollectief, om | nieuwe energie, gaat daarom deze winter bomen en struiken planten in nieuw aan te leggen Nederlandse voedselbossen. Om CO2-uitstoot op te vangen en te investeren in een duurzame voedselvoorziening en grotere biodiversiteit.

Het planten van bomen en struiken is één van de makkelijkste oplossingen om de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer terug te dringen. Om hiermee serieuze impact te maken, heeft om | nieuwe energie de handen ineengeslagen met Meer Bomen Nu. Dit initiatief van Stichting MEERGroen, Urgenda en Caring Farmers heeft in de afgelopen twee jaar samen met duizenden vrijwilligers 890.000 bomen en struiken aangeplant en gaat het collectief nu ondersteunen bij de nieuwe aanplant van zoveel mogelijk voedselproducerende bomen en planten.

Bomen verplanten voor CO2 opname

om | nieuwe energie streeft naar een volledig gasloze warmtevoorziening in 2030. Daarom wordt er nu volop ondersteunt bij alternatieven, zoals duurzame warmtenetten. Toch zijn veel klanten op dit moment nog afhankelijk van aardgas voor warm water en verwarming van hun woning. Om het gasverbruik van deze klanten te verduurzamen, werd door het collectief voorheen geïnvesteerd in duurzame energieprojecten elders in de wereld om de CO2-uitstoot aldaar, en daarmee wereldwijd, terug te dringen. Nu kiest het collectief voor een lokale aanpak door hier bomen en struiken te gaan planten. 

Inzet collectief draait volledig om verbeteren lokale omgeving

Alle elektriciteit die het collectief aan klanten levert, wordt lokaal opgewekt. Via de zonne- en windenergieprojecten van meer dan 70 lokale energiecoöperaties die zich hebben aangesloten. “Lokaal is waar het bij ons energiecollectief allemaal om draait,” vertelt André Dippell, directeur van om | nieuwe energie. “Lokaal opwekken, lokaal verbruiken, maar ook lokaal weer herinvesteren. We zijn een non-profit leverancier, waardoor de winst in de eigen regio blijft om de verduurzaming verder aan te jagen. Niet alleen door nieuwe energieprojecten te ontwikkelen, maar ook door bijvoorbeeld elektrisch rijden, energiebesparing en woningverduurzaming te stimuleren. Omdat we ook onze CO2-compensatie nu lokaal in Nederland uitvoeren, dragen we nog eens extra bij aan het verbeteren van de regio en is de cirkel rond.”

De voedselbossen gaan de biodiversiteit versterken, doordat zij voedingsstoffen bevatten voor organismen boven en onder de grond en een belangrijke schuilplek zijn voor vele diersoorten. Op lange termijn vormen zij bovendien een klimaatbestendige en natuurinclusieve manier van voedselproductie.

De voedselbossen blijven minstens 30 jaar lang bestaan, zodat hun capaciteit om CO2 op te nemen volledig wordt benut.

Onze partners