Onderzoek Kieskompas: overheid mag zich van kiezer met vleesconsumptie bemoeien

Er is onder Nederlandse kiezers breed draagvlak voor een sturende en meer ambitieuze rol van de overheid als het gaat om het verminderen van de vlees- en zuivelconsumptie, zo blijkt uit onderzoek. En ook in de verkiezingsprogramma’s is hiervoor groeiende aandacht, laat de pas gelanceerde New Food Kieswijzer zien.

“Vlees moet op rantsoen” (De Telegraaf), “Klimaatdrammers komen je kiloknaller afpakken” (GeenStijl), “Zet het mes in de gehaktbal en hij verandert in een splijtzwam” (NRC Handelsblad). Met zulke krantenkoppen is het niet gek dat de politiek terughoudend is om zich te bemoeien met onze vleesconsumptie. Toch is daar onder kiezers wel degelijk veel draagvlak voor, blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van ProVeg Nederland.

Hoewel de meeste Nederlanders (85%) vinden dat het wel of niet eten van dierlijke producten een persoonlijke keuze moet zijn, is ruim 70% van mening dat de overheid hierin zou mogen sturen, of zelfs verbieden (13%). Het idee dat de overheid zich hier niet mee mag bemoeien, leeft slechts bij een minderheid van zo’n 30%.

Gevraagd naar wat voor soort doelstellingen de overheid zou moeten nastreven blijkt de Nederlandse bevolking een hogere ambitie te hebben dan de overheid zelf. Waar de overheid regelmatig verwijst naar de 50% dierlijk, 50% plantaardig doelstelling van het Voedingscentrum, willen kiezers gemiddeld genomen bijna 60% plantaardig en 40% dierlijk eiwit in 2025. De enigen die lager inzetten dan de overheid zijn kiezers van de PVV, Forum voor Democratie en SGP - maar ook zij willen nog steeds een vermindering in het percentage dierlijk eiwit zien ten opzichte van het huidige Nederlandse dieet, waarin 60% van de eiwitten van dieren afkomstig is.

Wil de regering die 50/50 doelstelling in 2025 ook echt halen, dan zijn er volgens het Kieskompas-onderzoek verschillende maatregelen die een nieuw kabinet zou kunnen nemen met steun van een meerderheid van de Nederlanders. In de New Food Kieswijzer zijn er 10 op een rij gezet, waarbij per partij zowel de mening van de achterban als de partij zelf in kaart is gebracht. Het algemene beeld is ook hier dat kiezers verder willen gaan dan de partijen waar ze op stemmen. Zo wil niet alleen een meerderheid van de Nederlanders, maar óók van de CDA-stemmers en VVD-stemmers dat de bio-industrie wordt afgeschaft. In tegenstelling tot de partijen zelf zijn CDA-stemmers het eens met 8 van de 10 stellingen, VVD-stemmers met 7. Met het ‘afpakken’ - of in elk geval verbieden - van de kiloknaller zijn de kiezers van alle onderzochte partijen het eens, inclusief PVV, Forum voor Democratie en SGP.

De 10 punten voor een nieuw kabinet, waar een meerderheid van de Nederlanders het mee eens is, zijn;

  1. Inzetten op minder dierlijke en meer plantaardige consumptie 
  2. Inkrimpen van de veestapel 
  3. Afschaffen van de intensieve veehouderij (bio-industrie) 
  4. Een hogere prijs op vlees invoeren 
  5. Een verbod op stuntprijzen van dierlijke producten (kiloknallers) 
  6. Overheidssubsidies voor de veehouderij beëindigen 
  7. Voedselinnovaties zoals kweekvlees en vleesvervangers stimuleren 
  8. Meer plantaardige producten aanbieden in horeca/supermarkt 
  9. Minder dierlijke producten aanbieden in horeca/supermarkt 
  10. Promotie van dierlijke producten beperken 

Kieskompas onderzoek 

De gedetailleerde resultaten van het Kieskompas onderzoek zijn hier te vinden: www.newfoodkieswijzer.nl/... New Food Kieswijzer De standpunten van de politieke partijen, hun kiezers en analyses van de partijprogramma’s zijn te vinden in de New Food Kieswijzer: www.newfoodkieswijzer.nl Een verantwoording van de bronnen en methodiek is hier te lezen.

Onze partners