Onderzoek naar ervaringen van rijders elektrische voertuigen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Vereniging Elektrische Rijders (VER) en ElaadNL maken de komende 3 jaar trends en ontwikkelingen inzichtelijk van rijders van elektrische auto’s. Zij doen dit met 2 jaarlijkse onderzoeken: 1 naar de meningen en ervaring rondom laden en 1 naar de elektrische auto én de bestuurder.  

De samenwerking tussen de drie partijen startte in 2020 bij het eerste Nationaal Laadonderzoek en het eerste Nationale Elektrisch Vervoer (EV) en Berijdersonderzoek. Aan beide onderzoeken deden zo’n 1.800 EV-rijders mee. En daarmee geven deze onderzoeken een duidelijk beeld van de beleving van elektrisch vervoer in Nederland. De komende jaren willen partijen een beter inzicht krijgen in de wensen van de elektrisch rijdende automobilisten en de ontwikkelingen daarin.

Nationaal Laadonderzoek

Bij het ‘Nationaal Laadonderzoek’ staan de meningen én ervaringen van gebruikers rondom laden centraal. Lotte Gardien, gedragsonderzoeker bij ElaadNL: "Wij willen graag weten hoe de elektrisch rijder de verschillende laadfaciliteiten in Nederland ervaart. Denk bijvoorbeeld aan snelladen, laden langs de weg en thuis. Daarnaast onderzoeken we de kennis over en ervaring met slimme manieren om de auto op te laden. Zo weten we wat al goed gaat en waar gebruikers nog verbeteringen verwachten."

EV- en Berijdersonderzoek

Bij het ‘Nationale EV- en Berijdersonderzoek’ wordt breder gekeken naar alle ervaringen van de elektrisch rijder. Koos Burgman, voorzitter van de VER: "We kijken in dit onderzoek echt naar het complete plaatje. Bijvoorbeeld naar de ervaring van de rijder rondom aanschafproces en de impact van financiële stimuleringsmaatregelen. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de EV-rijder van nu. Door dit onderzoek jaarlijks te herhalen, zien we de ontwikkeling van de EV-rijder over meerdere jaren."

Bijna 2 miljoen elektrische auto’s in 2030

Beide onderzoeken ondersteunen de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de NAL werken overheden, marktpartijen en netbeheerders samen om de massale overstap naar elektrisch vervoer mogelijk te maken. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van laadinfrastructuur, maar ook aan ‘Smart Charging’ waarbij auto’s geladen worden onder de gunstigste omstandigheden.

Thijs Duurkoop, adviseur duurzame mobiliteit bij RVO: "Beide onderzoeken bieden veel meerwaarde in het in de gaten houden van de voortgang van de NAL. Ze helpen ons de ‘harde cijfers’ te overzien en te begrijpen, daarom is de mening en de ervaring van de EV-rijder zo belangrijk."

Betrouwbaar beeld

Beide onderzoeken worden jaarlijks aan de hand van enquêtes uitgevoerd en al in de eerste edities was het aantal deelnemers zeer hoog. In beide onderzoeken wordt bovendien exclusief gekeken naar EV-rijders. Dit zorgt voor een betrouwbaar beeld van de mening van deze specifieke doelgroep.

Meer informatie over mobiliteit vind je hier

Onze partners