Overzichtelijk platform voor kostenkentallen van energiebesparende maatregelen

Arcadis heeft een platform gemaakt, waarop gebruikers op een snelle en overzichtelijke manier kostenkentallen voor energiebesparende maatregelen kunnen opzoeken.

Belangrijk hulpmiddel 

Kostenkentallen geven een indicatie van de investeringskosten voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor bestaande woningbouw en bestaande utiliteitsbouw. Deze kostenkentallen zijn dus belangrijk in besluitvormingsprocessen voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. De kostenkentallen zijn vanaf 2009 door Arcadis en ons (door)ontwikkeld. Zij gebruiken deze kentallen in verschillende studies, analyses, beschouwingen en instrumenten. Zij hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het verhogen van de kwaliteit en het creëren van een breed draagvlak.

Voor breed publiek

Het nieuwe platform maakt het mogelijk om de komende jaren een breed publiek te bedienen. Door de overzichtelijke, toegankelijke presentatie kunt u de kostenkentallen op een snelle manier gebruiken. Via een feedbackformulier op het platform kunt u contact opnemen met Arcadis. Marktpartijen kunnen met een API buiten het platform de meest actuele kostenkentallen bekijken. 

Toepassingsmogelijkheden

De kostenkentallen zijn voor diverse toepassingen te gebruiken. De toepassingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, businesscases, budgetteringen en subsidies. En voor particulieren om een eerste kostenindicatie te verkrijgen voor het toepassen van een energiebesparende maatregel.

Maar let op! De geraamde kosten zijn dus richtinggevend. Bij het gebruik van de kostenkentallen bij omstandigheden die anders zijn dan de uitgangspunten zoals gedefinieerd, kunnen de kostenkentallen projectspecifiek worden gemaakt door het toepassen van een correctie.

Ga hier naar het platform Digipesis.

Onze partners