Prijs opladen elektrische auto moet uiterlijk 1 december duidelijk zijn

Consumenten moeten voordat ze hun elektrische auto opladen bij een laadpaal kunnen zien wat het laden gaat kosten. Van de aanschaf van een laadpas tot aan de factuur van de laadsessie moet duidelijk zijn wat de kosten zijn. Aanbieders van laadpalen en laadpassen zijn nog niet altijd transparant over de prijs, terwijl ze dat volgens de wet wel moeten zijn. Daarom controleert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanaf 1 december 2020 of partijen zich aan de regels houden. Doen ze dat niet, dan kan de toezichthouder ingrijpen.

Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM: ‘De regels zijn niet nieuw. Nu steeds meer mensen een elektrische auto aanschaffen, is het nog belangrijker dat de tarieven voor het opladen van elektrische auto’s duidelijk zijn. Dan kunnen mensen een geïnformeerde keuze maken.‘

Wat verwacht de ACM van de sector

Tijdens een sectorbijeenkomst op 15 oktober lichtte de ACM aan de hand van de geldende regels nog eens toe wat zij van de sector verwacht op dit gebied. Aanbieders moeten duidelijk maken wat de verschillende prijselementen van een laadsessie zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat die informatie vóór het laden beschikbaar is, bij de laadpaal of online. Als het laden beëindigd is moet duidelijk zijn hoeveel geladen is en wat de totale kosten zijn. Zo kan de consument die informatie naast de factuur leggen om vast te stellen dat hij ook heeft gekregen wat hij had afgesproken. Vanaf 1 december onderzoekt de ACM of de sector aanpassingen heeft doorgevoerd die zorgen voor de benodigde transparantie. De ACM roept consumenten op meldingen te doen via ACM ConsuWijzer als zij zien dat er sprake is van onduidelijke prijzen binnen deze sector.

Energietransitie

Iedereen krijgt te maken met de energietransitie en komt te staan voor belangrijke keuzes met mogelijk forse financiële consequenties. De energiemarkt ontwikkelt zich ook in deze transitie; er komen veel nieuwe aanbieders op de energiemarkt. Hoe kunnen consumenten de juiste keuzes maken? Om te beginnen moeten bedrijven begrijpelijke én juiste informatie over hun producten en diensten verstrekken. Consumenten moeten daarop kunnen vertrouwen. De ACM besteedt de komende jaren extra aandacht aan de informatie aan consumenten over duurzame energieproducten en -diensten. Dat doet de ACM door voorlichting te geven aan mensen en bedrijven over hun rechten en plichten, door onderzoek te doen en waar nodig te handhaven.

Onze partners