Provinciehuis Groningen volledig aardgasvrij

Na een ambitieus project van twee jaar is het Groninger provinciehuis volledig gasloos. Met behulp van een warmte- koudeopslag in de bodem, warmtepompen, buffervaten en water uit de stadsgracht is een systeem ontwikkeld, dat het hele pand kan verwarmen. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe dat werkt en welke vernieuwende technieken daarbij worden gebruikt.

Besparing

Door te stoppen met het gebruik van gas bespaart de provincie 250.000 kubieke meter gas per jaar. Dit staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van ongeveer 200 huishoudens. Door over te stappen van een fossiele brandstof naar duurzame energie maakt de provincie bovendien werk van de overgang naar schone energie. Alle energie die nodig is voor het nieuwe verwarmingssysteem, wordt onttrokken uit hernieuwbare bronnen.

Monument

De overgang naar een aardgasvrij provinciehuis was bijzonder complex. De toegepaste technieken zijn niet nieuw, maar de combinatie van alle losse onderdelen en systemen, en dat in een oude omgeving, wel. Het oudste gedeelte van het provinciehuis, waar het provinciaal bestuur zit, is al meer dan 400 jaar oud. Vanwege de monumentale status zijn de mogelijkheden om te verbouwen en isoleren beperkt.

Afronding

Het project 'provinciehuis gasloos' is eind 2018 gestart. In april 2020 is begonnen met de aanleg van het nieuwe systeem. In de zomer is de omschakeling naar een gasloze verwarming gemaakt en eind vorig jaar is het project afgerond. Gedeputeerde Fleur Gräper - van Koolwijk stond deze week stil bij de afronding door een bouwbord te voorzien van de sticker 'het provinciehuis is nu gasloos'.

Foto: Gedeputeerde Fleur Gräper - van Koolwijk plakt de sticker 'het provinciehuis is nu gasloos' op een bouwbord.

Onze partners