Record dagopbrengst windturbines

Voor het eerst hebben alle windturbines van Nederland op één dag samen meer dan honderd miljoen kilowattuur aan elektriciteit geproduceerd. Dat gebeurde op 26 augustus. Het record is te danken aan een stevige wind en vooral aan de geleidelijke aansluiting van de windparken voor de kust van Zeeland. Deze dagopbrengst is gelijk aan het jaarlijkse stroomgebruik van ongeveer 30.000 huishoudens. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Het aandeel van duurzame energie in het totale energieverbruik was in augustus net iets hoger dan in juli. Dat totaal was 31% meer dan in augustus vorig jaar.

Meer wind op zee

De record dagopbrengst aan windenergie in augustus is uniek, want die pieken worden bijna altijd in de winter bereikt, als de wind harder waait. Op 26 augustus stond wel bijna de gehele dag een stevige wind. Maar dit record komt vooral omdat deze maand steeds meer windturbines van windparken voor de kust van Zeeland (Borssele 1&2; Borssele 3&4) op het net zijn aangesloten. Het record zal dus in de komende maanden opnieuw gebroken worden. 

Borssele 1&2 is van Ørsted en zal uiteindelijk 94 windturbines van 8 megawatt tellen. Borssele 3&4 is een samenwerkingsproject van Eneco, Shell en Van Oort, met 77 turbines van 9,5 megawatt. Samen zullen de windparken ongeveer zoveel stroom opwekken als 1,8 miljoen huishoudens gebruiken.

Meer zon, meer panelen

Door de lagere stand van zon neemt de kracht van de zon in augustus altijd af, maar de zon scheen afgelopen maand wel veel vaker dan normaal. Tussen zonsopkomst en ondergang scheen de zon in de helft van de tijd, waar 41% normaal is. Dat meldt het KNMI in haar maandcijfers. Ook nam het aantal zonnepanelen weer toe. Daardoor was de opbrengst aan zonnestroom in augustus bijna evenveel als vorige maand. Samen produceerden alle zonnepanelen in augustus 40% meer elektriciteit dan in dezelfde maand vorig jaar. De bijdrage van zonne-energie aan de elektriciteitsvraag gedurende deze zomerperiode steeg daarmee naar bijna 11%. Vorig jaar was dat nog 8%.

Aandeel duurzame stroom stabiel

In augustus was de totale productie van duurzame elektriciteit goed voor ruim 26% van alle geproduceerde elektriciteit, evenveel als in juli. Zonne-energie leverde de grootste bijdrage, net iets meer dan wind. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70 procent van de stroom duurzaam wordt opgewekt.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Onze partners