Ritplanning verlengt levensduur batterij elektrische auto

Ritplanning die rekening houdt met de actuele leeftijd van de batterij heeft een positieve invloed op de uiteindelijke levensduur van de batterij. Met de uitkomsten van Fleetlife, een gezamenlijk onderzoeksproject van TNO en Amber, hebben leasemaatschappijen en vlooteigenaren een extra middel in handen om hun elektrische auto’s slim en duurzaam in te zetten. “Door bij de beschikbaarstelling van een voertuig waarde te hechten aan de resterende levensduur van de batterij wordt het sturen op optimale inzet verder beloond”, aldus sr. projectmanager Roel de Natris van TNO.

Elektrische voertuigvloten maken een explosieve groei door en dit biedt mogelijkheden om de vloot optimaler in te zetten en slimmer te laden. Door gebruik te maken van de groeiende hoeveelheid data binnen de vloot, kunnen eigenaren slimme keuzes maken, de levensduur van de batterij vergroten en zo kosten besparen. Uit het onderzoek blijkt dat er vooral voordelen te behalen zijn door:

  • langzamer op te laden zolang de planning dat toelaat,
  • de batterij voorafgaand aan een rit of het laden voor te verwarmen of juist te koelen,
  • de batterij te laten rusten op een lager laadniveau, als de auto niet in gebruik is.

Beschikbaarheid, planning en batterijlaadniveau bepalen momenteel het laadschema en de inzet van de auto’s binnen een vloot. Een klant krijgt een auto aangeboden die voldoende lading heeft voor de op dat moment geplande rit; de actuele leeftijd van de batterij wordt hierin niet meegenomen. Amber en TNO zijn er nu achtergekomen dat een ritplanning die daar wel rekening mee houdt kan bijdragen aan accukwaliteit op langere termijn - en daarmee een effectieve manier is om de totale kosten te verlagen.

Hoe groot de winst in levensduur exact is, blijkt niet uit dit onderzoek. “Vanwege de verschillen tussen de geobserveerde waarden en de waarden bestudeerd in de literatuur is het kwantificeren van de extra levensduur in totale kosten of batterij cycli nog niet mogelijk”, zegt De Natris. “Daarmee is ook de economische haalbaarheid niet in exacte termen uit te drukken. Het is dus aan de gebruikers - zoals Amber - om te beslissen of de nu geteste strategie verdere ontwikkeling verdient.” Belangrijkste horde daarbij voor Amber is dat de leasemaatschappij de overgebleven batterijcapaciteit nog niet meeneemt in de leasekosten. “Het resultaat van ons onderzoek geeft alle aanleiding om de batterijlevensduur met relevante partijen zoals leasemaatschappijen te bediscussiëren.”

Ook Amber ziet kansen voor vervolgstappen. “Om een toekomst te verwezenlijken waarin het elektrisch voertuig dominant is, is het verlagen van de totale gebruikskosten van elektrische voertuigen cruciaal”, zegt CTO Joep Sloot. “Een effectieve manier om deze kosten te verlagen is het maximaliseren van de levensduur van de batterij en we hebben gezien dat dat kan. We gaan samen met TNO bekijken of er vervolgonderzoek mogelijk is op de vloot van Amber. We zijn blij hiermee een rol te spelen in de verbetering van de hele sector en daarmee ook in de toegankelijkheid van elektrisch rijden voor een groter publiek.”

Over het Fleetlife onderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek Fleetlife vond plaats met een deel van de BMW I3 vlootvoertuigen van het autodeelplatform Amber. In ruim de helft van de geobserveerde gebeurtenissen bleek levensduurwinst voor de batterij haalbaar. Hoewel een exacte levensduurwinst in euro’s vooralsnog niet mogelijk is, zien de onderzoekers een gunstige kosten-baten ratio voor een ritplanning die rekening houdt met de actuele leeftijd van de batterij. Het project valt onder de DKTI2019 regeling van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Over Amber

Amber is een autodeelplatform. Met de Amber app zijn  gebruikers verzekerd van de 100% ritgarantie. Amber is gevestigd in Eindhoven en werkt samen met ruim 300 werkgevers en meer dan 8.000 gebruikers. Amber’s visie is om wereldwijd on-demand uitstootvrije mobiliteit aan te bieden en zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie en de leefbaarheid in steden.

Over TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Met ruim 3500 professionals werkt TNO, samen met partners, gericht aan transities in negen maatschappelijke domeinen. Kijk voor meer informatie op www.tno.nl

Onze partners