Rotterdam en Noord-Holland krijgen meer zonnepanelen op parkeerplaatsen

De provincie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam lanceren samen met Sobolt de applicatie Park the Sun.

Veel parkeerterreinen in de provincie en Rotterdam kunnen slimmer benut worden door overdekt parkeren te combineren met de opwek van energie met zonnepanelen. Door inzichtelijk te maken welke terreinen geschikt zijn, hoeveel energie kan worden opgewekt en wat de investeringen en de terugverdientijd zijn, wordt de kans voor zonnepanelen op parkeerterreinen steeds groter.

Zowel de gemeente Rotterdam als de provincie Noord-Holland zien veel potentie in het overkappen van parkeerterreinen als vorm van duurzame energieopwekking.

Gedeputeerde Stigter van provincie Noord-Holland: "Dubbel ruimtegebruik met solarcarports vormt een goede kans om op duurzame manier in de elektriciteitsbehoefte te voorzien. Parkeerterreinen zijn extra aantrekkelijk omdat we steeds meer elektrisch aangedreven auto’s krijgen. Wanneer je direct laadpalen plaatst bij een solarcarport sla je 2 vliegen in 1 klap en dat is vaak goed voor de financiële haalbaarheid. Met Park the Sun kunnen niet alleen wij als overheid zelf gemakkelijker het initiatief nemen, maar bijvoorbeeld ook een zorgcentrum, hotel of de lokale accountant."

De Rotterdamse Duurzaamheidswethouder Arno Bonte wil binnen zijn gemeente de komende 2 jaar tenminste 50 solarcarports helpen ontwikkelen. "Rotterdam heeft de ambitie om een klimaat neutrale stad te worden. We willen daarom zoveel mogelijk plekken benutten om schone energie op te wekken. Met Park the Sun helpen we eigenaren van parkeerterreinen, investeerders en lokale energie-coöperaties om een interessante businesscase te maken om zonne-energie op te wekken."

Quickscan

Op parkthesun.com kan iedereen een quickscan doen. Voor alle gemeenten in de provincie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam, inclusief het havengebied, kun je het hele gebied verkennen om vervolgens een individuele parkeerlocatie te onderzoeken. Van iedere solarcarport is zichtbaar aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan, wat de investeringen en de opbrengsten zijn én is er een visualisatie van de resultaten.

Parkeerlocaties met zonpotentie

Inmiddels zijn de eerste solarcarports in Nederland operationeel in Bloemendaal en Rotterdam.

Duurzame energie in Rotterdam en Noord-Holland

Park the Sun is onderdeel van een van de 55 klimaatdeals uit het Rotterdams Klimaatakkoord. In dat akkoord hebben meer dan 100 Rotterdamse bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over een halvering van de CO2-uitstoot in de komende 10 jaar.

In Noord-Holland worden samen met gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord opgesteld. In gesprekken met onder meer 3000 inwoners kwam naar voren dat voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens de voorkeur uitging naar zonnepanelen op parkeerterreinen, grote daken en geluidsschermen. Daarnaast werden bijvoorbeeld plekken aangewezen op en bij bedrijventerreinen en langs wegen.

Onze partners