Routekaart energiehubs: gids voor de ontwikkeling van een energiehub

Op veel plekken in het land zijn ideeën en plannen voor energiehubs: lokale samenwerkingen tussen bedrijven en inwoners voor opwek en verbruik van energie. Bij de oprichting van een energiehub lopen de deelnemers vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. Een routekaart van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft hen een overzicht van de mogelijkheden en handvatten om met energiehubs aan de slag te gaan.

De routekaart ‘Samenwerken in energiehubs: de nulmeting’ is een bron van informatie voor iedereen die aan de ontwikkeling van energiehubs werkt: bedrijven en inwoners, maar ook dienstverleners, gemeenten en provincies. De routekaart is een initiatief van RVO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Samen energie opwekken en verbruiken

Energiehubs zijn lokale samenwerkingen tussen gebruikers en producenten van energie. Inwoners en bedrijven kunnen samenwerken in een energiehub. Zij wisselen opwek en verbruik van duurzame energie uit. Ook kunnen ze de duurzame energie opslaan of omzetten in een andere energiebron, bijvoorbeeld van elektriciteit naar waterstof. Energiehubs dragen hierdoor bij aan een lokale en slimme energievoorziening.

Oplossing voor slimmer gebruik van overbelast elektriciteitsnet

Maar energiehubs kunnen vooral een belangrijke rol spelen in het nieuwe energiesysteem. We verschuiven naar een meer decentraal systeem dat duurzame energie lokaal opwekt. Doordat ook het verbruik en de opslag van deze energie steeds vaker lokaal gebeurt, hoeft niet alle energie het overbelaste elektriciteitsnet op. Zo kunnen energiehubs ook een oplossing bieden voor de overbelasting van het net (netcongestie).

Steeds meer belangstelling

Bedrijven hebben steeds meer belangstelling voor energiehubs. Zij onderzoeken of ze hiermee toch in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Op dit moment zijn er op ruim 100 bedrijventerreinen energiehubs in ontwikkeling.

Netbeheerders, overheden, marktpartijen en energiegemeenschappen werken samen in verschillende projecten en programma's om energiehubs mogelijk te maken. Daarom bundelt deze routekaart de geleerde lessen uit de verschillende programma's om zo bij te dragen aan de groei van energiehubs in Nederland.

Aan de slag met de routekaart

De routekaart zet in op samenwerking, een goede organisatie van de energiehub en de ontwikkeling van ondersteunende middelen om een energiehub te laten werken, zoals passende wet- en regelgeving. Zo helpt de routekaart bij de volgende stappen in de ontwikkeling van een energiehub. In de routekaart staat:

  • wat de huidige stand van zaken op het gebied van energiehubs is (juridische kwesties, techniek, organisatie, financiering en markt);
  • een overzicht van de mogelijkheden voor energiehubs en handvatten om met energiehubs aan de slag te gaan;
  • hoe geleerde lessen uit de praktijk te gebruiken zijn bij de oprichting van een energiehub;
  • hoe de kansen en uitdagingen voor energiehubs om te zetten zijn in acties.

Bekijk hier de routekaart

Wie werkten mee?

De routekaart kwam tot stand op initiatief van EZK en RVO en is mede ontwikkeld door TNO, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (vertegenwoordigd door OostNL), InvestNL, Netbeheer Nederland, Topsector Energie/TKI Urban Energy, NP-RES en Energie Samen.

Onze partners