Ruim 9 procent nieuwbouw nog steeds op aardgas

In Liander-gebied werd in het derde kwartaal van 2020 bij ruim 9% van de nieuwbouwwoningen een vergunning aangevraagd voor een aardgasaansluiting. Dat waren 1005 van de 10579 woningen (9,5%). Al deze woningen moeten voor 2050 ook weer van het aardgas af.

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen.

Soepeler verloop transitie

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe opgave. Daar waar al begonnen kan worden met het aardgasvrij maken van wijken, moeten we dat doen. Nieuwbouwwoningen die nu nog aangesloten worden op aardgas, moeten voor 2050 weer van het aardgas af.

Niet toekomstbestending

Monique Hoogwijk, programmamanager Gebouwde Omgeving: “De huidige investeringen in de woningen en het aardgasnet zijn daarom maatschappelijk gezien niet doelmatig. Bewoners krijgen een niet-toekomstbestendige woning. Daarnaast voorzien we schaarste in capaciteit. Wachten we te lang met de uitvoer naar aardgasloos, dan wil iedereen straks tegelijkertijd overstappen en hebben we daarvoor niet genoeg mankracht. Alles wat we nu naar voren kunnen halen omdat het een robuuste keuze is, draagt bij aan een soepeler verloop van deze transitie. Daarom is het belangrijk dat nieuwbouw niet meer wordt aangesloten op aardgas”.

Energiesysteem optimaal gebruiken

Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, moeten we het energiesysteem zo optimaal mogelijk gebruiken. Netbeheerder Liander heeft een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet en denkt graag mee met gemeenten en projectontwikkelaars over alternatieven voor aardgas. Zo krijgen projectontwikkelaars en woningcorporaties die voor 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, de mogelijkheid om zonder kosten daarvan af te zien.

Onze partners