SAP zet in op duurzame en rechtvaardige AI-toekomst

Het World Economic Forum wees vorig jaar op een toenemende ‘AI-kloof’, een thema dat ook dit jaar hoog op de agenda stond. SAP riep in Davos op tot gecoördineerde actie om de voordelen van AI voor iedereen toegankelijk te maken. Ook ondertekende SAP de ‘Rise Ahead Pledge’ voor een rechtvaardigere en duurzamere wereld.

Het World Economic Forum, dat van 15 tot en met 19 januari plaatsvond in het Zwitserse Davos, bracht leiders bijeen om belangrijke mondiale kwesties te bespreken. De impact van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) is daar een voorbeeld van.

AI voor duurzaamheid

In iets meer dan een jaar tijd heeft ‘GenAI’ een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt, van niche technologie naar een onderwerp van wereldwijde discussie. De technologie kan bijvoorbeeld helpen bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Zo zijn bedrijven met AI-tools beter in staat om de bedrijfsactiviteiten of processen te identificeren die een hoge impact hebben op het milieu. Door gebruik te maken van AI in supplychainmanagement, kunnen bedrijven hun logistiek optimaliseren. Dit kan leiden tot efficiëntere transportroutes en -methoden, wat de CO2-uitstoot vermindert.

Tijdens het World Economic Forum lanceerde de CEO Climate Leaders Alliance van het WEF de Net-Zero Value Chain - Support Hub. Dit een online platform dat tools en bronnen biedt om bedrijven en hun leveranciers te helpen bij het verminderen van scope 3-emissies. SAP draagt hieraan bij met casestudy's en tools om organisaties te stimuleren en in staat te stellen scope 3-emissies te verminderen en de decarbonisatie van de toeleveringsketen te versnellen. AI speelt hierin ook een grote rol. De technologie helpt bij het aanpakken van uitdagingen zoals rapportage over Scope 3, gegevensverzameling van leveranciers en het betrekken van leveranciers bij decarbonisatie-acties.

AI-kloof

De beloften van AI zijn enorm. Niet alle landen profiteren echter in dezelfde mate. In januari 2023 waarschuwde het World Economic Forum dat de kloof tussen het Noorden en het Zuiden op het gebied van AI groter wordt. Ontwikkelde landen met meer economische slagkracht profiteren meer van de inzet van AI dan landen met minder ontwikkelde economieën. Met name China en de Verenigde Staten zien het bruto binnenlands product sterk groeien.

“Het is cruciaal dat bedrijven zoals SAP, NGO's en intergouvernementele organisaties een leidende rol nemen in het waarborgen dat niemand achterblijft bij de AI-vooruitgang”, zegt Julia White, Chief Marketing and Solutions Officer bij SAP. “SAP zet zich in om deze visie te realiseren door middel van strategische initiatieven en samenwerkingen die gericht zijn op het bevorderen van inclusieve en ethische AI-toepassingen wereldwijd.”

SAP gaat ongelijkheid onder andere tegen door te zorgen voor:

1. Vertrouwen in technologie

“Landen en regio's die baanbrekend werk verrichten op het gebied van betrouwbare AI voor het bedrijfsleven zullen een veel snellere en bredere toepassing zien van generatieve AI in bedrijven en bedrijfstakken”, licht Christian Klein, de CEO van SAP, toe. “Relevantie, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid zorgen voor het vertrouwen dat nodig is. Ze helpen om vertrouwen te winnen in de technologie waarmee we de grote uitdagingen van deze tijd aangaan.”

Relevantie betreft het toepassen van specifieke bedrijfsgegevens voor nauwkeurige AI-oplossingen. Betrouwbaarheid houdt in dat de output van AI van hoge kwaliteit moet zijn, wat cruciaal is in het bedrijfsleven. Verantwoordelijkheid impliceert dat bij het gebruik van AI rekening wordt gehouden met ethische aspecten zoals privacy, auteursrecht en duurzaamheid. Bij het integreren van AI in supplychainprocessen moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met duurzame praktijken en ethische arbeidsomstandigheden.

SAP's interne AI Ethics Steering Committee, gesteund door een extern adviespanel, beoordeelt elke AI-toepassing om deze principes te waarborgen. Het openbaar beschikbare AI Ethics Handbook van SAP onderstreept de toewijding aan ethische AI, in lijn met toekomstige AI-regelgeving zoals de EU AI Act.

2. Educatie en training

De snelle innovatie vereist gerichte scholing en vaardigheidstraining. “Bedrijven als SAP brengen nieuwe trainingen en tools uit om de vaardigheidskloof te dichten”, aldus White. “Vorig jaar kondigde SAP een ambitieus doel aan om tegen 2025 twee miljoen professionals bij te scholen. Anderhalf miljoen nieuwe cursisten maken inmiddels gebruik van ons aanbod, wat betekent dat we op schema liggen om onze doelen gemakkelijk te overtreffen. Maar we stoppen niet. De behoefte en de mogelijkheden zijn te groot.”

SAP heeft ook de AI Foundation gelanceerd, een centrale hub met AI-diensten en -tools, om ontwikkelaars te ondersteunen in het creëren van AI-gestuurde toepassingen. Bovendien helpt SAP wereldwijd mensen met herscholing en het vinden van werk door middel van het People to Work-programma, dat met lokale partners en publiek gefinancierde trainingen softwareconsultants, ontwikkelaars en eindgebruikers opleidt.

3. Aandacht voor inclusiviteit

SAP zet zich ook in voor inclusiviteit, verder kijkend dan de technologiebranche en zich richtend op ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen. Dit blijkt onder andere uit Educate to Employ. Dit programma is een samenwerking met UNICEF en Generation Unlimited en gericht op het creëren van technische carrièremogelijkheden voor jongeren in Afrika.

SAP ondertekende ook als een van de eerste bedrijven de Rise Ahead Pledge die werd gepresenteerd tijdens het World Economic Forum. Dit initiatief, gelanceerd door de Schwab Foundation’s Global Alliance for Social Entrepreneurship, streeft naar een eerlijkere, duurzamere en meer gelijkwaardige wereld. Door de Pledge te ondertekenen, bevestigen de deelnemers hun inzet voor deze doelen.

“Onze toewijding aan de belofte gaat verder dan corporate responsibility; het gaat over de toekomst van het bedrijfsleven en deel uitmaken van een wereldwijde beweging naar een inclusieve economie”, besluit White. “Het is een belofte aan ieder individu dat zij een essentieel onderdeel zijn van onze gezamenlijke toekomst.”

Onze partners