SCE 2022: duurzame energie voor meer dan 44.000 huishoudens

Op 1 maart 2022 opent de tweede ronde van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Met een verhoogd budget van € 150 miljoen kunnen energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE's) flink meer huishoudens van duurzame energie voorzien. Naar verwachting kan het gaan om een jaarlijkse energieproductie van meer dan 120.000 MWh. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van 44.000 huishoudens. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht deze stijging met hulp van de SCE 2022 op grond van de resultaten van de eerste ronde van de SCE in 2021.  

Hoge verwachtingen

In 2021 vroegen energiecoöperaties en VvE’s de SCE-subsidie aan voor lokale duurzame energieprojecten met een totale omvang van 60.000 MWh. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van ongeveer 22.000 huishoudens. De SCE 2022 zet in op een energieproductie van meer dan 120.000 MWh, omgerekend het verbruik van 44.000 huishoudens. 

Het budget was in 2021 overtekend; er kwamen meer aanvragen binnen dan er budget beschikbaar was. Ook voor de huidige openstellingsronde verwachten we veel belangstelling. Door het ruimere budget duurt overtekening van het budget in 2022 nog wel enige tijd. Zo kunnen meer belangstellenden voor de subsidie gedurende het jaar een aanvraag indienen. 

Basisbedragen veranderd

De SCE keert subsidie uit in de vorm van een bedrag per duurzaam geproduceerde kWh energie. Elk jaar stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) per type installatie basisbedragen vast op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om een installatie voor energiecoöperaties en VvE’s rendabel te maken.

In de openstellingsronde 2022 zijn deze basisbedragen verlaagd voor de categorieën ‘Zon-PV met een kleinverbruikersaansluiting’, ‘Zon-PV met een grootverbruikersaansluiting’ en ‘Wind grootverbruikersaansluiting’. Dit betekent dat de energieproductie uit dit type installaties minder subsidie krijgt in vergelijking met de ronde in 2021. Het basisbedrag voor de categorie ‘Wind kleinverbruikersaansluiting’ is iets verhoogd. Energieproductie uit dit type installatie levert daarmee meer subsidie op.

Andere wijzigingen

Vergeleken met de SCE in 2021 hebben energiecoöperaties en VvE’s in de categorie ‘Zon-PV’ daarnaast nu 2 jaar in plaats van 1,5 jaar de tijd om hun project te realiseren. Ook hoeft bij een VvE in 2022 nog maar 90% van de leden binnen de postcoderoos te wonen of gevestigd te zijn. Dat was 100%. 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

In 2050 heeft Nederland een duurzaam energiesysteem. Dat staat in het Klimaatakkoord. De SCE draagt bij aan deze doelstelling. Daarnaast stimuleert de SCE lokale participatie en creëert de regeling maatschappelijk draagvlak voor het opwekken van duurzame energie. Energiecoöperaties en VvE’s kunnen vanaf 1 maart tot en met 1 december 2022 hun projecten indienen.

Bekijk hier meer informatie over Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Onze partners