Urgenda lanceert gids voor spelers in de regionale energietransitie

Urgenda presenteert vandaag, 24 juni 2021, een nieuwe gids genaamd “Tussen Kolen en Parijs”. In deze gids laat Urgenda zien dat er regionaal veel meer kan dan gedacht wordt. De gids is gemaakt voor spelers in de regionale energietransitie (de zogenoemde RES’en). In het voorwoord van de gids geeft Marjan Minnesma (Directeur van Stichting Urgenda) een vijftal voorbeelden hoe de transitie aangepakt zou moeten worden.

"Vele druppels hollen de steen uit. We denken vaak dat de energietransitie alleen met grote stappen kan, maar de groei van zonne-energie ontstond toch voor een groot deel doordat miljoenen mensen zonnepanelen op hun dak namen. Veel kleine stappen hebben samen ook veel effect. Juist lokaal is daar meer draagvlak voor. De energietransitie wordt vaak in kleine stukjes apart behandeld, terwijl juist kijken naar het geheel perspectief geeft. In de benodigde veranderingen zit heel veel besparing ingebakken, omdat nieuwe technieken vaak veel minder energie vergen. Als we alles doen wat nodig is, dan halveert de benodigde energie." aldus Minnesma. 

Deze genoemde halvering zal onder meer veroorzaakt worden door:

  1. De overgang naar elektrisch vervoer, van fietsen en auto’s tot vrachtwagens en tractoren.
  2. Het elektrificeren van de industrie inclusief elektrisch kraken en het gebruik van industriële warmtepompen.
  3. Nieuwe generaties elektromotoren in de industrie en het MKB voor alles wat draait, koelt, pompt, ventileert, etc. Dat levert grote besparingen op die al ruim 10 jaar wettelijk verplicht zijn.
  4. Veel huizen verwarmen en van warm water voorzien met behulp van allerlei soorten zeer efficiënte warmtepompen.
  5. Benutten van aardwarmte en restwarmte voor onder meer de industrie en warmtenetten.

De gids is te bestellen en te downloaden via een nieuwe website res.urgenda.nl

Onze partners