Utrecht een maand op duurzame energie

Een combinatie van bronnen zorgde dat in juli de productie van duurzame energie 31 procent hoger uitkwam dan een jaar geleden. Zon, wind en biobrandstof lieten allemaal een plus zien. Van deze groei kon een stad als Utrecht deze maand op duurzame energie draaien. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

De totale productie van duurzame energie dekte in juli het maandverbruik van ongeveer 1,5 miljoen mensen. Dat is genoeg voor het opgetelde maandverbruik van de provincies Friesland en Groningen.

Gemiddeld zon, meer energie

De hoeveelheid zon in mei week niet veel af van het gemiddelde van 206 uur. Dat meldt het KNMI in haar maandcijfers over het aantal uren zonneschijn. Het gegroeide aantal panelen zette deze uren zon om in 35 procent meer energie.

Juli kende ook twee redelijk windluwe weken. Omdat het windpark Borssele steeds meer in productie komt pluste wind op zee toch met 45 procent. Dankzij het winderig begin van de maand leverden de molens op land de helft meer dan vorig jaar.

Meer rijden op frituurvet

Ook de inzet van biobrandstoffen zat in de lift. Dit kwam vooral omdat we weer meer zijn gaan rijden. Door de bijmengplicht worden er dan ook meer biobrandstoffen gebruikt. Die brandstof komt voor 83 procent uit oud frituurvet en andere afvalstromen, zo blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA). In het Klimaatakkoord is afgesproken geen biobrandstof te gebruiken die gemaakt is uit palm-of sojaolie.

Duurzame stroom in de lift

Van alle opgewekte elektriciteit kwam in juli ruim 26 procent uit hernieuwbare bronnen. Zonne-energie leverde de grootste bijdrage gevolgd door wind. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70 procent van de stroom duurzaam wordt opgewekt.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Onze partners