Is uw bedrijf al bekend met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)?

U bent een internationaal ondernemer. Maar weet u ook wat er gebeurt in uw waardeketen? Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) betekent dat bedrijven rekening houden met de gevolgen voor mens, dier, milieu en natuur. Ze handelen 'gepast zorgvuldig'. Wilt u weten hoe u dat aanpakt? Of heeft u andere vragen over IMVO? Neem dan contact op met het IMVO-steunpunt.

IMVO-steunpunt voor bedrijven

Het IMVO-steunpunt helpt Nederlandse bedrijven die vragen hebben over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanaf 30 september 2022 staan onze adviseurs klaar om u te ondersteunen bij het toepassen van 'gepaste zorgvuldigheid' (due diligence) in uw bedrijf én in uw waardeketen. Denk daarbij aan informatie over de OESO-richtlijnen voor IMVO, praktische ondersteuning bij het toepassen van IMVO in uw bedrijf, en hoe uw medewerkers daaraan kunnen bijdragen.

IMVO, hoe pakt u dat aan?

U wilt bij het zakendoen gepast zorgvuldig handelen, en dus rekening houden met de gevolgen voor mens, dier, milieu en natuur. Hoe pakt u dit als bedrijf goed aan? Hiervoor heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een due-diligence-proces ontwikkeld. Dit proces bestaat uit 6 stappen voor bedrijven.

Zo houden we de wereld leefbaar, nu en voor de generaties na ons.
Alle Nederlandse bedrijven kunnen informatie en ondersteuning krijgen bij het IMVO-steunpunt.

Onze partners