Veel animo voor subsidie elektrische trucks

Maandag 9 mei 2022 opende de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische vrachtauto’s. Er is op de eerste dag voor ruim € 35 miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget van € 13,5 miljoen is daarmee direct overtekend. Dit betekent dat er meer geld aangevraagd is dan dat er in de subsidiepot zit.

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is bedoeld om de markt voor emissieloze trucks te stimuleren. Deze trucks stoten geen broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes uit.

Het aantal binnengekomen aanvragen is hoger dan verwacht. Het lijkt er dan ook op dat de markt er klaar voor is. En dat Nederland de doelen voor 'schone' vrachtwagens in het Klimaatakkoord kan halen. Met een gemiddeld subsidiebedrag van ongeveer € 70.000 per vrachtwagen kunnen ongeveer 200 vrachtwagens gesubsidieerd worden. Dat levert bijna een verdubbeling op van het aantal schone vrachtwagens dat nu in Nederland rondrijdt.

Alle nieuwe vrachtwagens schoon in 2040

Momenteel rijden er in Nederland ruim 200 volledig elektrische vrachtwagens. Het totale aantal vrachtwagens in Nederland is ongeveer 160.000. Het streven is dat er in 2025 minimaal 1.000 uitstootvrije vrachtwagens rijden. In 2030 16.000. En in 2040 zouden alle nieuwe vrachtwagens schoon moeten zijn.

Budget overtekend

Het beschikbare subsidiebudget voor 2022 is € 13,5 miljoen. Wanneer een subsidieregeling is overtekend, is er meer geld aangevraagd dan dat er in de subsidiepot zit. Maar soms worden aanvragen afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Het komt ook voor dat  klanten na het indienen hun aanvraag intrekken. Zo kan er alsnog een deel van het subsidiegeld vrijkomen, ook al is de regeling overtekend. Tussen de volledig ingediende aanvragen wordt geloot. Deze loting vindt zo snel mogelijk plaats. Aanvragers die ingeloot zijn en subsidie krijgen, bellen we.

Meer subsidie voor elektrisch vervoer

Het wegverkeer veroorzaakt ongeveer 20% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert daarom meerdere regelingen uit om elektrisch vervoer en transport te stimuleren, voor zowel bedrijven als particulieren. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel is dat in 2050 al het wegverkeer in Nederland uitstootvrij is. Dit staat in het Klimaatakkoord. Elektrische voertuigen stoten geen schadelijke stoffen uit tijdens het rijden. En hebben daarmee een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat.

Afbeelding: DAF-Electric-Albert-Heijn

Onze partners