Veel interesse voor subsidie verduuzaming maatschappelijk vastgoed

Maandag 3 juni 2024 ging de subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed open. De subsidieregeling komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Het beschikbare budget is dit jaar €452.300.000, een ruime verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Na de eerste dag zijn er 1364 aanvragen ingediend, voor een totaalbedrag van ruim €280 miljoen.

De grote interesse laat zien dat eigenaren hun gebouwen graag willen verduurzamen. Het verduurzamen van (publieke) gebouwen moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Het gaat om het verduurzamen van o.a. scholen, culturele instellingen, overheidsgebouwen, religieuze gebouwen, zorginstellingen en monumenten. Hoge energietarieven en de noodzaak om energie te besparen maken verduurzaming van maatschappelijk vastgoed extra urgent. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie maar kan ook zorgen voor forse besparingen op de energierekening, en voor meer comfort in schoolgebouwen, kerken, moskeeën, theaters, ziekenhuizen en andere instellingen.

Derde ronde

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna DUMAVA) is twee jaar geleden voor het eerst opengesteld en was na één dag overtekend (€150 miljoen budget beschikbaar, €300 miljoen aangevraagd). Vorig jaar was tweede ronde DUMAVA met een budget van €190 miljoen. In die ronde zijn er op de eerste dag 1524 aanvragen binnengekomen waarmee totaal € 375 miljoen subsidie is aangevraagd. Vanwege de grote belangstelling is het budget dit jaar verhoogd tot €452.300.000 (onder andere door middelen uit de DUMAVA-reeks naar voren te halen).

Verduurzamingsprojecten

Het grootste deel van DUMAVA (€283.700.000) is gereserveerd voor zogenoemde integrale verduurzamingsprojecten waarbij een pakket van maatregelen gebaseerd op maatwerkadvies wordt uitgevoerd. Voorwaarde voor subsidie is dat het maatregelenpakket leidt tot een energieprestatieverbetering van minstens drie energielabelstappen (voor niet-monumentale panden tot minimaal energielabel B). Van de beschikbare subsidie is € 47 miljoen speciaal gereserveerd voor gebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs. Voor deze doelgroep is dus zowel het generieke plafond als dit extra bedrag beschikbaar.

Subsidie losse maatregelen

Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor losse maatregelen. Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn vastgelegd in de Maatregelenlijst. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen (dak, gevel, spouw, vloer), HR-glas, warmtepomp, zonnepanelen het vergroenen van een dak of gevel. De DUMAVA-subsidie bedraagt minimaal €5.000 en maximaal €1,5 miljoen per aanvraag en kan worden aangevraagd voor de kosten van verduurzamingsmaatregelen, maar ook voor energieadvies en voor certificering met energielabel.

Energie besparen

De DUMAVA-regeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de gebouwde omgeving (woningen en gebouwen) te verduurzamen zoals vastgelegd in het beleidsprogramma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’, onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda.

De regeling keert jaarlijks terug tot 2030. In totaal is er €1,9 miljard beschikbaar, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Eigenaren zijn hierdoor flexibel om te bepalen in welk jaar zij de subsidie willen aanvragen.

De aanvragen worden door de Rijkdienst van Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld. Aanvragers hadden twee weken voor de openstelling de mogelijkheid om de conceptaanvraag voor te bereiden en klaar te zetten om in te dienen.

Onze partners