Verkenning toekomstige energievoorziening Vlieland

Op Vlieland is door de snelle groei van zonne-energie de maximale teruglevercapaciteit van de bestaande wadkabel bereikt. Dat blijkt uit nieuwe gegevens die Liander heeft gepubliceerd. De netbeheerder is in december 2019 al samen met de gemeente en lokale partijen een verkenning gestart om te kijken naar de toekomstige energievoorziening op het Waddeneiland. Doel is om Vlieland meer zelfvoorzienend te maken en investeringen in een nieuwe wadkabel te voorkomen.

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. De elektriciteitsnetten zijn oorspronkelijk niet ontworpen op grootschalige regionale stroomproductie en bereiken op steeds meer plekken de maximale capaciteit. Ook op Vlieland is door de snelle verduurzaming van bedrijven, particulieren en de woningcoöperatie de maximale capaciteit bereikt voor het grootschalig terugleveren van energie. Op eiland wordt meer stroom geproduceerd dan afgenomen. De bestaande kabelverbinding met het vasteland kan de afvoer van nog meer duurzame elektriciteit niet meer aan.

Liander is volop bezig met uitbreidingen en versterkingen van het net. Die zijn echter vaak tijdrovend en duur. Zeker de aanleg van extra elektriciteitskabels door de Waddenzee neemt met name door procedures en vergunningstrajecten meerdere jaren in beslag. Om de energievoorziening in de toekomst naast betrouwbaar ook betaalbaar te houden, zet de netbeheerder in op alternatieve oplossingen. Op Vlieland is Liander vorig jaar al een verkenning gestart hoe de toekomstige energievoorziening vorm te geven en de aanleg van een extra wadkabel te voorkomen.

Relatiemanager Oeds Kuipers van Liander: “Er ligt een uitdaging om te kijken hoe Vlieland de opgewekte duurzame energie zoveel mogelijk zelf kan gebruiken, waardoor extra maatschappelijke investeringen in de netten kunnen worden vermeden én er ruimte is voor een duurzame energievoorziening. Als netbeheerder heeft Liander een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. Hierover verkennen we met de gemeente en lokale partijen de oplossingen. Samen ontwerpen we een toekomstige, duurzame energievoorziening.”

De plannen voor de korte en lange termijn worden momenteel verder uitgewerkt door een werkgroep. De eerste resultaten worden na de zomer verwacht. Liander is ook met de andere Waddeneilanden in gesprek over de toekomstige vraag en aanbod van energie. Eind augustus is hiervoor een sessie belegd met alle Waddeneilanden om de mogelijkheden te verkennen. Alle duurzaamheidsontwikkelingen op de eilanden worden ook meegenomen in de regionale energiestrategieën (RES), die momenteel worden ontwikkeld als uitvloeisel van het Klimaatakkoord.

Kijk voor meer informatie op www.liander.nl

Onze partners