Versoepeling eco-regeling: bijna alle activiteiten toegestaan op bufferstrook

Bijna alle eco-activiteiten mogen overlappen met verplichte bufferstroken. Dit waren eerst een paar eco-activiteiten. Ook hoeft u de eco-activiteit op een bufferstrook niet meer apart in te tekenen in Mijn percelen. Hierdoor wordt het intekenen makkelijker en heeft u er minder werk van.

Dit jaar mogen bijna alle eco-activiteiten overlappen met bufferstroken. Alleen de eco-activiteit Groene braak mag u niet uitvoeren op een bufferstrook. Er zijn 2 eco-activiteiten die moeten overlappen met een bufferstrook. Dit zijn Bufferstrook met kruiden langs bouwland of blijvende teelt en Bufferstrook met kruiden langs grasland. De strook met kruiden mag breder zijn dan de verplichte bufferstrook. U leest meer over alle activiteiten op Eco-activiteiten.

Intekenen eco-activiteiten die mogen overlappen

Staat op het hele perceel hetzelfde gewas? Dan hoeft u in 2023 het overlappende deel op de bufferstrook niet meer als apart gewasperceel in te tekenen. U kunt dit nu als één perceel registreren.

Stel, u heeft als eco-activiteit Vezelgewas en u teelt hennep. Teelt u de hennep op het perceel en op de bufferstrook? Of houdt u de bufferstrook teeltvrij? Dan tekent u dit in als één gewasperceel. En niet als 2 aparte gewaspercelen. Teelt u op de bufferstrook een ander gewas, zoals een akkerrand? Dan tekent u de akkerrand in als apart gewasperceel.

Intekenen Groene braak

Groene braak mag niet overlappen met een verplichte bufferstrook. Dit betekent dat u het perceel splitst in een gewasperceel Bufferstrook en een gewasperceel met de eco-activiteit Groene braak. U tekent dus 2 aparte gewaspercelen in.

Intekenen Bufferstrook met kruiden

De 2 eco-activiteiten die gaan over Bufferstrook met kruiden moeten overlappen met een bufferstrook. Daarom tekent u deze in als apart gewasperceel en houdt u daarbij de grootte aan van de bufferstrook met kruiden. De strook met kruiden mag breder zijn dan de verplichte bufferstrook.

Onze partners