VSL ontwikkelt meetstandaard voor waterstof in opdracht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetstandaard onmisbaar voor verdere stappen in Nederlandse waterstoftransitie

VSL, het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland, kondigt vandaag aan dat het een fysieke primaire meetstandaard voor waterstof gaat ontwikkelen. Deze opdracht wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is cruciaal voor de grootschalige inzet van waterstof in de energietransitie.

Waterstof is een schone en efficiënte energiedrager en wordt gezien als belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen in diverse sectoren, waaronder de industrie, transport en zelfs voor huishoudelijk gebruik. Om veilige en eerlijke inzet van waterstof mogelijk te maken, zijn nauwkeurige en consistente metingen nodig. Bijvoorbeeld om zeker te weten dat we de juiste hoeveelheid waterstof ontvangen voor de prijs die we betalen. Maar ook om met de juiste waarden, onafhankelijk en zonder twijfel, de veiligheid op waterstoflocaties te kunnen toetsen aan de noodzakelijke wetgeving en normeringen.

Voor die nauwkeurige en consistente metingen is een fysieke primaire meetstandaard noodzakelijk. VSL gaat in de komende jaren deze meetstandaard ontwikkelen, die zal voldoen aan uiteenlopende marktbehoeften en kan dienen als referentiepunt voor de gehele waterstofindustrie. Het traject omvat een uitgebreide marktconsultatie, het verrichten van nieuw metrologisch onderzoek en het (metrologisch) ontwerpen, bouwen en kalibreren van de nieuwe faciliteit.

Fabienne van Booma, Managing Director bij VSL, benadrukt het belang van deze nieuwe standaard: "De productie en het gebruik van waterstof als duurzame energiedrager brengen verschillende technische uitdagingen met zich mee. Er wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen om deze uitdagingen te overwinnen. De ontwikkeling van fysieke meetstandaarden, het aanpassen van meetmethodes en het ontwikkelen van de benodigde installaties zijn cruciale stappen om de toepassing van waterstof op grote schaal mogelijk te maken. Door deze stappen samen met de markt te nemen, helpt VSL de energietransitie vooruit en komt de grootschalige inzet van waterstof met de dag dichterbij."

Onze partners