Waarom Neutrino Energie onafhankelijkheid en dus vrijheid biedt

Waarom Neutrino Energie onafhankelijkheid en dus vrijheid biedt

Herkenbaar? Je zit voor een deadline en je draadloze muis stopt er mee terwijl je de juiste batterijen niet paraat hebt. Of je wilt onderweg nog net dat ene laatste belangrijke telefoontje plegen maar de accu van je smartphone geeft nog maar 1% capaciteit aan. Absoluut vervelend, geen ramp, maar je kunt je op dat moment op een frustrerende wijze afhankelijk voelen. Wellicht verlang je naar de mogelijkheid om altijd elektrische energie daar te hebben waar jij het nodig hebt. ‘On demand’. Net als de zuurstof die je inademt uit de omgevingslucht. Neutrino Energie technologie komt tegemoet aan dit verlangen.

Wat is Neutrino Energie?

De vanzelfsprekendheid, zonder gevoel van bewustzijn, die we allemaal hebben wanneer we een stekker in een wandcontactdoos steken en dat we dan stroom hebben zouden we feitelijk op elke willekeurige plek of elk tijdstip willen ervaren. 

Wat gelukkig ook het geval is met betrekking tot ons onbewuste gebruik van de ons omringende lucht en hierdoor niet in ademnood geraken. We hebben dus feitelijk een continu aanwezige bron nodig waarbij het mogelijke aanbod van verantwoordelijke energie altijd meer zal zijn dan de vraag. In tegenstelling tot zichtbaar zonlicht is het niet zichtbare spectrum van bijvoorbeeld kosmische straling zowel binnen als buiten een 24/7 overal aanwezige bron.

Neutrino Energie technologie (Neutrinovoltaïsch) is energieopwekking onder invloed van deeltjes van het onzichtbare stralingsspectrum van zowel natuurlijke als kunstmatige oorsprong. Gezien de continuïteit van de stroom van neutrino’s (straling) die elke seconde het aardoppervlak bereiken, en de mogelijkheid om een vergelijkbare methode aan te wenden om andere soorten onzichtbare straling te gebruiken, zoals ioniserende-, magnetische-, enz., inclusief elektrosmog, kan deze veelbelovende uitvinding een stabiele DC-output leveren, ongeacht het weer, tijdstip en het seizoen.

De impact van de stroom van hoogenergetische neutrino's op het werkende oppervlak van het innovatieve materiaal veroorzaakt extra microvibraties, deze zijn toereikend om de vibraties van de atomen (fononen) van het materiaal, op nanoschaal, om te zetten naar resonantie, die in de vorm van gelijkstroom direct vanaf de dunne film wordt ‘afgetapt’.

De basis van de technologie is een ultrahard materiaal op basis van gedoteerd (gemodificeerd) grafeen en silicium. Dit metamateriaal bezit eigenschappen van een toename van vibraties van atomen door de aanwezigheid van gedoteerde sporenelementen. Dergelijk materiaal wordt in vele lagen op een metalen drager (folie) aangebracht. De dunne film, formaat DIN A4, gecoat met lagen gedoteerde nanodeeltjes, die hiermee geproduceerd wordt, biedt een stabiele elektrische output in laboratoriumomstandigheden van 2,5 - 3,0 watt. Door deze dunne films in serie aan te sluiten en te stapelen wordt een stroombron, met een hoge energiedichtheid, met de naam Neutrino Power Cube® geproduceerd. Door het aantal en de grootte van de dunne films te wijzigen, is het mogelijk om verschillende stroombronnen met vooraf bepaalde kenmerken en benodigd vermogen te verkrijgen.

Wat is de impact van een wereldwijde implementatie van de technologie?

Afgezien van het individuele gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid van bijvoorbeeld een smartphone gebruiker, die zich niet meer hoeft te bekommeren om het ‘opladen’ ervan, omdat dit continu en automatisch gebeurt, zal implementatie van de technologie ons een veel vrijere manier van ons dagelijks leven gaan bieden, tevens van grote invloed zijn op onze (gebouwde) omgeving en de mate van ongelijkheid in de wereld, gezien de nieuwe mogelijkheden voor een ieder waar ook maar ter wereld, reduceert. Wereldwijde toepassing zal direct of indirect invloed hebben op de 17 UN Sustainable Development Goals en leiden tot een duurzamere gezondere en minder ongelijke samenleving op de planeet Moeder Aarde.

Wanneer elektrische energiegeneratie middels de Neutrinovoltaïsche technologie decentraal plaatsvindt voor elk willekeurig (mobiel) elektrisch apparaat, huishouden of bedrijf dan heeft dit gevolgen voor de centraal gesitueerde energie genererende locaties, zoals windmolenparken, zonneweiden, kernenergiecentrales etc. en bijbehorende energie verliezende, kwetsbare en in onderhoud en aanleg kostbare distributienetwerken met mogelijke (actueel) capaciteitsproblemen.

windmolen versus neutrino energy

Wat te doen met de eventueel, wanneer van herbestemming en hergebruik geen sprake kan zijn, overbodig geworden bovenlandse en ondergrondse leidingen, verdeelstations, windmolens, zonnepanelen etc.? Of zal men de Neutrinovoltaïsche technologie, die na wereldwijde implementatie decentraal in de totale behoefte kan voorzien, als aanvulling blijven zien naast de huidige duurzame energie initiatieven? Dit zal uit toekomstige marktwerking en beleid moeten blijken.

Het gevoel en ervaring van vrijheid en onafhankelijkheid bij toekomstige gebruikers zal exponentieel toenemen wanneer men massaal afscheid kan nemen van de afhankelijkheid van ‘het netwerk’ (grid). Stel je metaforisch eens het gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid voor van bijvoorbeeld iemand met chronische ademnood die zonder masker en zuurstoffles door het leven blijkt te kunnen gaan.

Is implementatie van de Neutrino Energie technologie wenselijk? Zeker! Utopie?

Niet wanneer deze revolutionaire technologie, voldoende draagvlak heeft vanuit de behoefte van de samenleving en waarom zou die er, gezien de mogelijkheden, eigenlijk niet zijn? Daarnaast dient de ontwikkeling en implementatie van de technologie uit de invloedsfeer en macht te blijven van de gevestigde orde, de huidige energiemultinationals en oliemaatschappijen. Wanneer dit lukt en er voldoende publiciteit en ontplooiing aan de technologie kan worden gegeven kunnen we binnen afzienbare tijd met een gerust hart altijd dat ene belangrijke telefoontje nog plegen onafhankelijk van oplader, wandcontactdoos en elektriciteitsnet.

Over de Neutrino Energy Group

De Neutrino Energy Group (NEG) brengt haar technologie graag onder de aandacht via dit platform en biedt belangstellenden de gelegenheid nader kennis te maken met deze ‘gamechanging’ technologie die met de wereldwijde implementatie ervan veel impact zal gaan hebben op ons dagelijks leven, de energietransitie(s) en bijdraagt aan een schoner en beter klimaat en aan een socialer en eerlijker verdeelde wereld.

Neutrino Energy, the energy of the future, your’s too!

Kijk voor meer informatie op de website van Neutrino Energy of neem contact op met Eddy Medema, Directeur Neutrino Energy Benelux via pem@neutrino-energy.com

Onze partners