Waddenfonds steekt geld in aanpak plastic soep

Het Waddenfonds steekt € 750.000,- in de aanpak van plastic soep in de Waddenzee. Met het geld wordt in kaart gebracht hoe plastic stromen vanuit het Nederlandse binnenwater in de Waddenzee terecht komen en hoe die het beste kunnen worden opgevist. Ook worden milieuvriendelijke alternatieven ontwikkeld voor plastic etensbakjes en vissershandschoenen, twee plastic producten die nu veel in de Waddenzee belanden. In totaal wordt in beide projecten € 1,1 miljoen gestoken.

In het project “Stop plastic van Stad naar Wad” van het bedrijf Noria wordt de route onderzocht die plastic vanuit het Groninger Reitdiep en de Eems Dollard aflegt naar de Waddenzee. Ook wordt bekeken hoe deze plastic soep het beste kan worden opgevangen en wat de invloed van onder andere wind, stroming en het type walbeschoeiing is. Daarnaast worden de verschillende soorten plastic en hun gewicht, vorm en oppervlak onderzocht.

Het plastic wordt met behulp van twee innovatieve technieken opgevist. Dit gebeurt op een duurzame en visvriendelijke manier. Het geld is nodig om de machines uit te testen en om meer te weten te komen over het aanwezige plastic. Het hele project kost € 639.901,-, waarvan het Waddenfonds maximaal € 419.990,- bijdraagt.

Stichting House of Design zoekt met het project ‘WadAfval van plastic soup naar groentesoep’ naar in water afbreekbare biobased producten als alternatief voor plastic. Dit gebeurt in twee proefprojecten. Zo wordt bekeken of er duurzame alternatieven zijn voor plastic vissershandschoenen en plastic etensbakjes (Wadtroesjka’s) die nu veel in de Waddenzee belanden. House of Design vindt dat ontwerpers een belangrijke schakel zijn in innovatieve processen. Zij experimenteren vaak als eersten met materialen en technieken. De stichting helpt ondernemers in hun zoektocht naar afbreekbare (biobased) alternatieven voor plastics. Het doel is om de pilot na afronding verder uit te rollen. Hiervoor worden een business model en toolkit ontwikkeld. In totaal wordt er € 496.761,- geïnvesteerd in het project, waarvan het Waddenfonds € 329.360,- voor haar rekening neemt.

Foto: Wadwicht

Onze partners