Windpark in de Wieringermeerpolder. Duurzame energie? En voor wie?

Windpark in de Wieringermeerpolder

Het ontstaan van de Wieringermeerpolder

Rond het jaar 1000 was het gebied van de Wieringermeerpolder nog land. Tijdens de stormen in onder andere de 12e eeuw is het gebied onder water gelopen, waardoor het onderdeel van de zee werd. Aan het begin van de 20e eeuw wordt het gebied wederom land, maar deze keer door menselijke ingreep. Nederland had grote behoefte aan nieuwe landbouwgrond, en daarom begon in 1927 de aanleg van de Wieringermeerpolder. In 1934 werd het nieuwe land al in gebruik genomen. De Wieringermeerpolder wordt sindsdien voornamelijk gebruikt voor akkerbouw, tuinbouw, en veeteelt.

Windpark Wieringermeer

Nu, bijna een eeuw later ondergaat de Wieringermeerpolder opnieuw een grote transformatie. Deze keer door een toegenomen behoefte aan groene energie. In 2018 is de bouw van Windpark Wieringermeer van start gegaan onder initiatief van Vattenfall en ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland). Windpark Wieringermeer krijgt 99 windmolens en wordt hiermee het grootste windmolenpark op land in Nederland.

Voordelen van windmolens in de Wieringermeerpolder

Windmolens produceren duurzame energie 
Windenergie is een duurzamer alternatief voor energie opgewekt uit fossiele brandstof/brandstoffen. Er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt om windenergie op te wekken. Bij verbranding van fossiele brandstof komen er schadelijke broeikasgassen in de atmosfeer terecht. Wind is gratis en onuitputtelijk. Zolang de zon voor wind zorgt, kunnen de molens van Windpark Wieringermeer groene energie leveren.

Windmolens kunnen veel energie leveren 
Er wordt verwacht dat de windmolens van Windpark Wieringermeer 1,3 miljard kilowattuur energie gaan produceren. Dit is de hoeveelheid energie die gemiddeld gebruikt wordt door ongeveer 370.000 huishoudens. Om dit in context te brengen, had de gemeente Wieringermeer, vlak voor haar opheffing in 2012, ca. 5.000 huizen.

Windmolens nemen weinig ruimte in 
De fundatie van de bijna 200 meter hoge windmolens neemt veel ondergrondse ruimte in. De diameter van de fundatie is langer dan het strafschopgebied op een voetbalveld; 16,7 meter! Boven de grond nemen de windmolens relatief weinig ruimte in en kan de bovenste laag grond gewoon nog worden ingezet voor de akkerbouw, tuinbouw, en veeteelt. Zo wordt er maximaal gebruik gemaakt van de beperkte ruimte in Nederland.

Nadelen van Windpark Wieringermeer

Energie opgewerkt in Windpark Wieringermeer is niet bedoeld voor de lokale bevolking 
De 99 molens van Windpark Wieringermeer gaan grote hoeveelheden groene energie produceren. Helaas is deze energie niet bedoeld voor Nederlandse huishoudens. 100% van de energie geproduceerd door de 82 windmolens van Vattenfall is bestemd voor het nieuwe datacenter van het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft. Dit datacenter gelegen in de Wieringermeerpolder dient als een online opslag voor klanten in Europa, het Midden-Oosten en Azië.

De bijna 200 meter hoge windmolens vormen overlast voor mens en dier
De windturbines van Windpark Wieringermeer krijgen rode lampen voor de veiligheid van de luchtvaart. Gedurende de nacht zijn deze lampen ontzettend fel en storend. De schaduw van de windturbines kan ook als hinderend ervaren worden door de lokale bevolking. Daarnaast zijn de windmolens niet bevorderend voor het landschap en het weidse uitzicht. Windpark Wieringermeer zorgt wel voor minimaal geluidsoverlast door een verbeterd rotorontwerp, geluidsisolatie en een verlaagd toerental.
Niet alleen mensen, maar ook vogels en vleermuizen kunnen overlast ervaren van de windmolens. Deze dieren kunnen om het leven komen als ze in aanraking komen met de windturbines en ze zullen meer tijd en energie moeten investeren om het park te ontwijken.

De bouw van de windmolens is niet duurzaam
Windmolens zijn dan wel duurzaam als ze eenmaal staan, maar tijdens het hele bouwproces veroorzaken ze milieuschade. Staal en beton zijn de twee hoofdmaterialen die nodig zijn om een windturbine te bouwen. Alleen de fundatie van een enkele windmolen bestaat al uit 435 m3 beton en 45 ton staal. Deze bouwstoffen worden voornamelijk geproduceerd met gebruik van kolen, een proces dat voor veel uitstoot zorgt. De diverse onderdelen van de windmolens worden op aparte vrachtwagens vervoerd, waarvoor extra verbranding van fossiele brandstoffen nodig is.

Conclusie 

De windmolens van Windpark Wieringermeer hebben het vermogen om veel groene energie te produceren. De bouw en installatie van de windmolens is echter op dit moment (nog) geen duurzaam proces. De bevolking van de Wieringermeerpolder zal meer overlast dan profijt hebben van het windpark. Zo is de energie die hier opgewekt wordt niet eens voor hen bedoeld, maar voor het Microsoft datacenter. Dit wordt echter niet vermeld op de website van Windpark Wieringermeer. Er staat nu; “Het park levert groene stroom op voor 370.000 huishoudens.”, wat de impressie geeft dat de groene stroom daadwerkelijk naar de Nederlandse bevolking gaat. Dit is dus niet het geval, en hierin kan Windpark Wieringermeer transparanter zijn. Door middel van een regeling kunnen de omwonende tot een straal van 1250 meter rond het windpark mee profiteren van de opbrengst van het park. Hiermee wordt de bevolking enigszins gecompenseerd voor de overlast.

Dit artikel is geschreven door Christine Lycklama van The Natural Word. Christine schrijft inspirerende teksten over duurzaamheid, voor duurzame organisaties. Stuur een mail naar info@groenezaken.com om met haar in contact te komen.

Onze partners