Zes aanbevelingen voor een toekomstbestendig Europees elektriciteitsnet voor elektrische zware voertuigen

Volgens het actieplan van de Europese Unie voor de uitbreiding van het Europese elektriciteitsnet is een investering van bijna €600 miljard nodig om de klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. Dit benadrukt de dringend behoefte van upgrades aan de netinfrastructuur. Dit is een grote uitdaging, maar het is mogelijk om het elektriciteitsnet van Europa toekomstbestendig te maken. Anja van Niersen, CEO van Milence, beschrijft zes belangrijke strategieën om de snelgroeiende markt voor elektrische zware voertuigen (HDV’s) te ondersteunen.

1. Transparantie bij de beoordeling van locatie- en netwerkcapaciteit

Laadpuntbeheerders (CPO’s) in veel EU-landen hebben efficiënte processen nodig om de netcapaciteit, beschikbaarheid van extra vermogen en kosten voor extra capaciteit te beoordelen. Dit is cruciaal om te bepalen of een locatie geschikt is voor het opladen van HDV's.

Milence raadt aan tools te implementeren voor snelle toegang tot netaansluitingsgegevens per locatie. Deze tools moeten niet-bindende kostenramingen en tijdslimieten voor netuitbreidingen bieden, inclusief digitale kaarten die "go-to-gebieden" met hoge of overtollige netcapaciteit markeren.

2. Aanvraagproces stroomlijnen

Wanneer CPO’s te maken krijgen met onvoldoende stroomcapaciteit, is netversterking nodig om netaansluitingen toekomstbestendig te maken. Het bestaande complexe aanvraagproces hiervoor kan worden vereenvoudigd. Aanvragers moeten een duidelijk aanvraagproces krijgen met een geschatte tijdlijn van het eerste verzoek tot de uiteindelijke beslissing, om duidelijkheid en verantwoordelijkheid te kunnen garanderen. Het aanvraagproces kan verder worden versneld door het op een digitale en gestandaardiseerde manier op te zetten.

3. Marktinput gebruiken voor proactieve netplanning

Voor een soepele overgang naar elektrisch rijden moeten alle betrokkenen, vooral netbeheerders, proactief kijken naar toekomstige investeringen. Ook input uit de markt, van HDV CPO's, fabrikanten (OEM's) en wagenparkbeheerders, is essentieel voor proactieve netplanning om voor voldoende capaciteit te zorgen en knelpunten te voorkomen. Betrouwbare scenario's op basis van actuele marktgegevens en technologische verwachtingen vormen de basis voor netupgrades, uitbreiding en andere investeringen. Deze scenario's moeten overeenkomen met politieke, industriële en klimaatdoelstellingen.

4. Regelgeving voor investeringen herzien

In Nederland moet elke aanvraag voor een mogelijke uitbreiding van de netaansluiting formeel worden ingediend bij de distributienetbeheerder (DNB).
De huidige regels zorgen er vaak voor dat netbeheerders niet vooruitplannen en investeren, omdat investeringen zonder korte termijn aanvraag als inefficiënt worden beschouwd. Nieuwe regels die publieke financiering voor deze cruciale investeringen toestaan, zijn daarom nodig. Dit moet ervoor zorgen dat netaansluitingen op tijd worden uitgevoerd. Dit is vooral belangrijk op strategische parkeerplaatsen en toekomstige laadlocaties langs de Trans-European Transport Network (TEN-T) routes. Met steun van de EU en nationale financiering kunnen tariefverhoging en herhaalde kostbare infrastructuurwerkzaamheden worden vermeden.

5. Hernieuwbare energiebronnen ondersteunen

Elektrische vrachtwagens bereiken de grootste decarbonisatie-impact als ze worden opgeladen met hernieuwbare energie van groene energie, zoals van windmolens of zonnepanelen. Laadhubs, eventueel met extra batterijen, moeten aan de vraag van logistieke bedrijven voldoen en dicht bij deze groene energiebronnen liggen om snel te kunnen starten met bouwen. Het moet makkelijker worden om laadstations direct aan deze energiebronnen te koppelen, zodat er minder nieuwe infrastructuur nodig is. Flexibele regels voor netaansluitingen, bijvoorbeeld ook voor aanvragen op langere termijn, zouden helpen om deze laadstations efficiënter en goedkoper te maken.

6. Overstappen op netkosten gebaseerd op tijd en volume

De kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet voor grote verbruikers zoals vrachtwagenlaadstations zijn nu gebaseerd op de piek in het verbruik (kW). Dit kan duurder zijn dan wanneer het gebaseerd zou zijn op het totale verbruik (kWh). Deze structuur, ontworpen om efficiënt netgebruik te stimuleren, vormt een uitdaging voor vrachtwagenlaadhubs vanwege de hoge vraagpieken tijdens de verplichte pauzes van chauffeurs. Flexibele tarieven, die variëren afhankelijk van het tijdstip en het volume van het verbruik, zouden beter passen. Dit zou het gebruik van energie efficiënter maken, pieken in de vraag verminderen, en de exploitatie en investeringen in snellaadpunten ondersteunen, vooral voor HDV's.

Onze partners