Zes op de tien Nederlanders weet niet hoe en waar ze hun outdoor-producten kunnen recyclen

Steeds meer Nederlanders bezitten een of meerdere outdoorproducten, vooral wandelschoenen zijn populair. Naast prijs en kwaliteit is ook de levensduur van een product een belangrijk aankoopcriterium. Het bepalen van de levensduur blijkt door een gebrek aan transparante communicatie vanuit de fabrikant en verkoper vaak nog te lastig. Hetzelfde geldt voor onderhoud en recycling. Zes op de tien Nederlanders geeft aan te willen recyclen, maar weet niet welke producten ze kunnen recyclen, waar en hoe ze dit moeten doen. Dit en meer blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoeksrapport ‘De Nederlandse kijk op duurzaamheid’.

Nederlanders gaan gericht op zoek naar levensduurverwachting

Voor 53 procent van de Nederlanders is het belangrijk dat een product lang meegaat, maar ze vinden het lastig om te bepalen wat de gemiddelde levensduur is. Om dit te onderzoeken, gaat een op de drie Nederlanders online op zoek naar meer informatie en gebruikerservaringen om vervolgens bij een goed aangeschreven outdoorwinkel het product te kopen. Wat in het onderzoek opvalt, is dat de meeste Nederlanders een outdoorproduct pas wegdoen als het te veel versleten is of een mankement vertoont. Dit in tegenstelling tot fashionproducten die meer trendgevoelig zijn.

Het belang van onderhoud is bekend, maar Nederlanders hebben er niet altijd zin in

Wat opvalt in het onderzoek is dat producten niet altijd goed worden onderhouden, terwijl mensen wel weten dat het nodig is om de levensduur te verlengen. Een derde van de respondenten geeft aan dat ze er niet bij stilstaan, hetzelfde aantal personen geeft aan er simpelweg geen zin in te hebben. Indien reparatie nodig is, kiest het merendeel van de Nederlanders om het product zelf te repareren of ze gaan hiervoor naar een kleermaker. Het is nog niet gebruikelijk om dit te doen bij de winkel waar men het gekocht heeft.

Grote behoefte aan meer informatie over het recyclingproces

Voor zes op de tien Nederlanders is niet echt duidelijk hoe ze hun producten het beste kunnen recyclen. De grootste drempel is dat mensen niet weten wat ze allemaal kunnen recyclen. Op de vraag wat zij nodig hebben om hun spullen optimaal te kunnen recyclen, wordt opvallend vaak genoemd dat er een tekort aan duidelijke en toegankelijke inzamelpunten in de buurt is. Ze weten niet welke producten wel en niet gerecycled kunnen worden, met als resultaat dat producten onnodig in de vuilnisbak belanden. De behoefte aan meer informatie en transparantie over het recyclingproces is volgens onderzoeker Anke Bergmans van Mountainview Research dan ook groot.

Bergmans: “Als je consumenten wilt meenemen in duurzaam gedrag moet je ze op verschillende momenten in het proces helpen. In het aankoopproces hebben consumenten behoefte aan objectieve informatie over de te verwachten levensduur, zodat ze daar een geïnformeerde keuze over kunnen maken. Wanneer mensen een product bezitten, weten ze best wat ze zouden moeten doen om het goed te onderhouden, maar ze doen het niet altijd. Daar moeten we mensen helpen om er echt een gewoonte van te maken, het moet zo normaal worden als tandenpoetsen. Wanneer mensen een product wegdoen, kunnen we hen helpen om het zo goed mogelijk te recyclen. Zo belandt textiel vaak nog in de vuilnisbak, omdat mensen denken dat ze alleen nog nette, draagbare kleding in de textielbak kunnen doen. Daar is meer duidelijkheid over nodig. In de hele keten geldt dat we consumenten moeten helpen door duurzaam consumeren zo makkelijk mogelijk te maken.

Onze partners