Zonnepanelen leveren op zee hogere opbrengst

Zonnepanelen liggen nu nog vooral op daken en in weilanden, maar op zee leveren ze aanzienlijk meer elektriciteit op. Doordat het op het water koeler is dan op het land en op zee minder bewolking is, is de opbrengst van zonnepanelen die op het water drijven gemiddeld 13 procent hoger. Energiewetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben dat berekend.

Terwijl de Noordzee de komende jaren wordt volgebouwd met windmolens, staat de ontwikkeling van zonne-energie op zee nog in de kinderschoenen. Promovendus Sara Golroodbari en hoogleraar Wilfried van Sark maakten een computermodel om te bepalen hoe zonnepanelen het doen op zee. Ze hielden daarin rekening met uitdagingen als golfslag en met het feit dat je op land panelen in de ideale hoek kunt neerzetten, wat op het water niet mogelijk is. Ondanks die nadelen kwamen de panelen op zee als winnaar boven drijven.

"Zonnepanelen zijn ook gebaat bij lagere omgevingstemperaturen, want de elektrische verliezen van het zonnepaneelmateriaal nemen af wanneer het kouder is en dat komt de opbrengst ten goede", legt Golroodbari uit. Zowel de wind als het zeewater heeft een afkoelend effect. Ook is er geen hinder van schaduw of stof.

Geen grond inleveren

Andere voordelen van zonne-energie op zee is dat er geen natuur op land of landbouwgrond voor hoeft te worden ingeleverd. De helft van de wereldbevolking woont op minder dan 100 kilometer van de kust, dus op zee opgewekte stroom hoeft vaak niet heel ver te worden getransporteerd.

De onderzoekers gaan in de volgende fase onderzoeken hoe zonnepanelen op zee in de praktijk presteren. Dat doen ze in samenwerking met Oceans of Energy, een Nederlands bedrijf dat eind vorig jaar een testopstelling in de Noordzee neerlegde.

Onze partners