Nieuws

Dagelijks publiceren wij nieuwsitems over duurzaamheid, klimaat, milieu en een groene economie. Naast nieuwsitems schrijven we ook regelmatig blogs, deze kun je hier lezen.


Effectief klimaatbeleid is urgenter dan ooit

Effectief klimaatbeleid is urgenter dan ooit

Om een fiftyfifty kans te hebben op het halen van het 1,5 gradendoel van Parijs kon de wereld begin 2020 nog 500 gigaton CO2 uitstoten. Daarvan is nu, drie jaar later, nog slechts 380 gigaton over. Hierdoor...

Meer mogelijkheden met subsidie om woningen en gebouwen aardgasloos te maken

Meer mogelijkheden met subsidie om woningen en gebouwen aardgasloos te maken

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) aardgasloos is nu ook voor innovatieve projecten met sociale, psychologische en organisatorische onderdelen. Daarmee maken we de transitie naar...

Belastingvoordeel belangrijk voor keuze elektrisch rijden

Belastingvoordeel belangrijk voor keuze elektrisch rijden

Waarom kiezen consumenten voor een elektrische auto? En hoe belangrijk is belastingvoordeel bij de keuze voor elektrisch rijden? Deze en meer vragen zijn beantwoord in het jaarlijkse Nationaal Elektrisch...

Fiets naar het werk steeds populairder

Fiets naar het werk steeds populairder

Nederland is in 2022 flink meer in beweging gekomen. Het aantal ritten in het woon-werkverkeer met de auto, fiets en OV is ten opzichte van 2021 met ruim 7,5 miljoen per week gestegen. Maar ook het thuiswerken...

Hernieuwbare energiesector slaat handen ineen voor duurzame productieketen

Hernieuwbare energiesector slaat handen ineen voor duurzame productieketen

Zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden gaan zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. De...

Aandeel hernieuwbare elektriciteit met 20 procent gestegen in 2022

Aandeel hernieuwbare elektriciteit met 20 procent gestegen in 2022

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 20 procent gestegen. De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde met 11 procent. In 2022 kwam...

3 keer zoveel subsidie voor klimaatinvesteringen in de industrie

3 keer zoveel subsidie voor klimaatinvesteringen in de industrie

Voor ondernemers in de industrie is 3 keer zoveel subsidie beschikbaar voor investeringen in CO2-besparende maatregelen. Het budget voor de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)...

Provinciale Verkiezingspodcasts Klimaat & Energie te beluisteren

Provinciale Verkiezingspodcasts Klimaat & Energie te beluisteren

De NVDE organiseert vier verkiezingsdebatten voor de Provinciale Statenverkiezingen die worden uitgezonden als podcast. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag ontvangt als gespreksleider telkens twee politici...

SAP biedt Nedspice transparante supplychain voor duurzame groei

SAP biedt Nedspice transparante supplychain voor duurzame groei

Standaardisatie zorgt voor transparantie, efficiency en eenvoudigere compliance Wanneer duurzaamheid centraal staat in je strategie, is transparantie in je supply chain onmisbaar. Dat kan niet...

Versoepeling eco-regeling: bijna alle activiteiten toegestaan op bufferstrook

Versoepeling eco-regeling: bijna alle activiteiten toegestaan op bufferstrook

Bijna alle eco-activiteiten mogen overlappen met verplichte bufferstroken. Dit waren eerst een paar eco-activiteiten. Ook hoeft u de eco-activiteit op een bufferstrook niet meer apart in te tekenen in...

Albert Heijn stopt met invliegen groente en fruit

Albert Heijn stopt met invliegen groente en fruit

Zoals afgelopen jaar aangekondigd, stopt Albert Heijn met het invliegen van onbewerkte groente en fruit. Vanaf 1 juni 2023 worden groente en fruit, zoals sugarsnaps, haricots verts en passiefruit, alleen...

Lightyear-missie wordt voortgezet

Lightyear-missie wordt voortgezet

Lightyear is verheugd aan te kondigen dat het bedrijf zijn missie voortzet door een nieuw bedrijf op te richten dat zich volledig richt op Lightyear 2, het betaalbare elektrische voertuig op zonne-energie...

Slimmer bouwen van woningen kan geluidshinder van vliegtuigen verminderen

Slimmer bouwen van woningen kan geluidshinder van vliegtuigen verminderen

Door woningen slimmer te bouwen kan de geluidshinder van vliegtuigen serieus worden verminderd. Met onder meer gebruik van schuine daken die geluid weerkaatsen, en door woningen op een andere manier te...

ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele energie

ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele energie

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) heeft een groot deel van haar liquide beleggingen in de producenten van fossiele energie verkocht. Hieronder vallen alle aandelen en bedrijfsobligaties in ontwikkelde...

Bedrijven zeggen toe CO2-uitstoot van zakelijke vluchten met een kwart te reduceren

Bedrijven zeggen toe CO2-uitstoot van zakelijke vluchten met een kwart te reduceren

Grote werkgevers, verenigd in de Coalitie Anders Reizen, zeggen toe om in 2025 de CO2-uitstoot van zakelijke vliegreizen met 25 procent te verminderen ten opzichte van 2019. 24 bedrijven hebben beloofd...

55% van kantoorgebouwen voldoet aan verplicht energielabel C

55% van kantoorgebouwen voldoet aan verplicht energielabel C

Per 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Op die datum voldeed naar schatting 55% van de kantoren aan deze verplichting. De overige 45% voldeed niet. Het toezicht en de eventuele...

Aanvragen ISDE-subsidie particulieren geopend

Aanvragen ISDE-subsidie particulieren geopend

€ 350 miljoen voor energiebesparing woningen en bedrijfspanden in 2023 met ISDE Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren en zakelijke...

Provincie Utrecht gebruikt als eerste overheid in Nederland een eerlijke CO2-prijs

Provincie Utrecht gebruikt als eerste overheid in Nederland een eerlijke CO2-prijs

De provincie Utrecht gaat als eerste overheid in Nederland wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering meewegen in haar beleidsafwegingen en -keuzes. Onderdeel van deze afwegingen is ook...

Zo helpt SAP organisaties met het beheer van plasticbelasting

Zo helpt SAP organisaties met het beheer van plasticbelasting

Belasting op plastic moet het gebruik ervan terugdringen. Voor bedrijven biedt deze belasting een aantal pittige uitdagingen. SAP Responsible Design and Production helpt organisaties niet alleen met het...

DSM’s duurzame procurement-transformatie: 5 lessons learned

DSM’s duurzame procurement-transformatie: 5 lessons learned

DSM heeft met behulp van het SAP Business Network en SAP Ariba zijn wereldwijde indirecte procurement verduurzaamd. De 5 lessen die daaruit voortvloeiden zijn waardevol voor iedereen die zijn inkooporganisatie...

Onze partners