Constantis helpt om uw strategie integraal te verduurzamen

In onze rubriek GroeneZaken Uitgelicht zetten wij één van onze leden extra in de schijnwerpers door te vertellen wat zij doen op het gebied van duurzaam ondernemen en hoe u hiermee uw voordeel kan doen.

Kies voor de beproefde Trippple-aanpak van Constantis

Uw organisatie integraal verduurzamen. De Trippple-aanpak van Constantis maakt het gemakkelijk. In één klap beschikt u over alle benodigde - in de praktijk beproefde - instrumenten. Na de trainingssessie van Constantis en met de supportlijn op de achtergrond, trekken uw eigen medewerkers met de Trippple-toolkit de kar.

Aanvullende support nodig? Constantis ondersteunt u bijvoorbeeld bij het opstellen van een MVO-rapportage (Zelfverklaring ISO 26000) of een geïntegreerd jaarverslag.

Start NU met het toekomstbestendig maken van uw organisatie en boek de volgende concrete resultaten:

  • Integrale duurzame strategie ontwikkelen, toekomstbestendig zijn
  • Implementatiestructuur inrichten, voortgang waarborgen
  • Medewerkers bezielen en faciliteren met workshops, duurzaamheid in het DNA
  • Stakeholders meenemen, draagvlak creëren
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), ketensamenwerking realiseren
  • HRM verduurzamen, een aantrekkelijke werkgever blijven
  • CO2 reduceren, 'voetafdruk' verkleinen
  • Circulariteit integreren binnen uw bedrijfsvoering
  • De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN adresseren
  • Verantwoord rapporteren op basis van ISO 26000 en de SDG's

Neem een licentie op de Trippple-toolkit. Deze digitale toolkit bevat tientallen tools. Zoals duurzame business modellen, scans, stappenplannen, werkboeken, running notes voor duurzame workshops, presentaties, MVI-scorecard en rapportagetemplates. Onderdeel van de licentie is een online of fysieke trainingssessie waarin wij u stapsgewijs uitleggen hoe u met de Trippple-aanpak kunt werken.

Ga NU naar onze website en neem een licentie

Wilt u ook een item in GroeneZaken Uitgelicht? Neem dan contact met ons op via info@groenezaken.com.

GroeneZaken Uitgelicht wordt verstuurd naar meer dan 10.600 groene bedrijven door heel Nederland. Tevens wordt dit item meerdere malen gedeeld op Twitter met ruim 19.000 groene volgers.

Onze partners