Integraal verduurzamen met de Trippple-toolkits

In onze rubriek GroeneZaken Uitgelicht zetten wij één van onze leden extra in de schijnwerpers door te vertellen wat zij doen op het gebied van duurzaam ondernemen en hoe u hiermee uw voordeel kan doen.

Bedrijven en zorginstellingen praktische tools bieden om zelf of begeleid door Constantis aan de slag te gaan met de stapsgewijze, integrale verduurzaming van hun meer-jarenstrategie. Dat is de belofte én de missie van Constantis. TripppleBusiness is onze aanpak voor bedrijven. TripppleCare is de aanpak toegespitst op zorginstellingen.

Wat is het?

De Trippple-toolkits zijn ontstaan vanuit de praktijk. Constantis begeleidt sinds 2012 bedrijven en zorginstellingen naar een duurzame strategie. Al deze praktijkervaring is nu gebundeld in de toolkits. U kunt zelf kiezen hoe snel u gaat, en of u geholpen wilt worden door een Trippple-adviseur van Constantis.

De TripppleBusiness-toolkit en TripppleCare-toolkit van Constantis zijn digitale werkplaatsen voor de verduurzaming van uw strategie. De toolkits bevatten tientallen praktische tools, waaronder een routekaart naar een duurzame strategie, templates voor duurzaamheidsrapportages, een MVO-werkboek en workshops voor medewerkers en een format voor een stakeholdersessie. Daarnaast bevat de toolkit ook werksessies voor duurzaam inkopen en duurzaam hrm-beleid, een MVO-scorecard voor ketenpartners, templates voor voortgangsrapportage en nog veel meer. Bij de licenties op de toolkits zijn een heldere handleiding en (online) trainingssessie inbegrepen.

EEN GREEP UIT DE INSTRUMENTEN VAN DE TOOLKITS VAN TRIPPPLEBUSINESS EN TRIPPPLECARE

Beginnen met een ‘0-meting duurzame strategie’

Veel bedrijven en zorginstellingen behalen op deelgebieden al veelbelovende resultaten. Maar werkelijke winst behaalt u vanuit een integraal duurzaamheids-beleid, waarbij de onderlinge samenhang tussen people, planet en profit de effectiviteit van de totale bedrijfsvoering versterkt. Begin daarom met een 0-meting duurzame strategie. Voor de 0-meting gebruiken we het framework van de internationaal vastgestelde MVO-richtlijn ISO 26000 – met verwijzing naar met de Sustainable Development Goals - als kapstok. U inventariseert waar u nu staat op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en stelt met behulp van het rapportage template uw eigen Zelfverklaring ISO 26000 op. Of, als u dat liever heeft, besteedt u het opstellen van de Zelfverklaring uit aan Constantis.

Duurzame winst en een licence to operate

Met een integrale duurzame strategie wint uw organisatie vertrouwen en krijgt u het mandaat om te opereren, uw license to operate. Investeringen verdienen zichzelf terug en worden gecompenseerd door substantiële kostenbesparingen. Hieronder vindt u enkele sprekende voorbeelden uit de praktijk:

  • Winst op waarden: een goede bedrijfsreputatie betaalt zich dubbel terug.
  • Extern: betrouwbare partij om zaken mee te doen.
  • Intern: een aantrekkelijk werkklimaat.
  • Besparing op grondstoffen: circulair ontwerpen en produceren met het oog op maximaal hergebruik van grondstoffen.
  • Besparen door het milieu te ontlasten: lagere kosten voor energie, transport en afval.
  • Aantrekkelijk werkklimaat: duurzaam hrm-beleid leidt tot minder personeelsverloop en een lager ziekteverzuim.
  • Mensgerichte zorg: een helende omgeving leidt tot betere zorg en een hogere patiënt- en cliënttevredenheid (voor TripppleCare).

STRAPSGEWIJS EN INTEGRAAL WERKEN AAN DE DUURZAME STRATEGIE VANUIT ALLE BELEIDSDISCIPLINES

Van inspiratie naar implementatie

De Zelfverklaring vormt het startpunt voor de stapsgewijze implementatie van duurzaamheid in het DNA van uw organisatie. De Routekaart Duurzame Strategie wijst u de weg naar een impactvolle toekomst. De tientallen praktische instrumenten uit de toolkit bieden uw medewerkers houvast en inspiratie om duurzaamheid in hun dagelijkse werk te implementeren. Door dit samen te doen met uw medewerkers ontstaat een gezamenlijke aanpak die beter beklijft binnen uw hele bedrijf of zorginstelling. U werkt daarbij volgens het ‘Plan, Do, Check en Act / Learn’ principe.

DE UITKOMST VAN EEN DUURZAME STRATEGIE IS DAT HET ONDERDEEL UITMAAKT VAN JE DAGELIJKS WERK

Neem een licentie of informeer naar de mogelijkheden

Uw meer-jarenstrategie op een behapbare manier integraal verduurzamen? Alle benodigde tools overzichtelijk bij elkaar? Neem dan een licentie op de TripppleBusiness-toolkit of de TripppleCare-toolkit en beschik in één klap over alle benodigde instrumenten.

CONSTANTIS BRENGT EEN MOMENTUM OP GANG NAAR DUURZAME STRATEGIE

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze Trippple-aanpak? Neem dan contact met ons op. We onderzoeken graag samen met u wat de beste aanpak voor uw bedrijf of zorginstelling is.

info@constantis.nl
www.constantis.nl

Of ga direct naar:

www.trippplebusiness.nl
www.trippplecare.nl

Speciaal voor het netwerk van Groene Zaken, geven wij 15% korting op de licentie voor het eerste jaar. Deze actie loopt tot en met 1 augustus 2021.


Wilt u ook een item in GroeneZaken Uitgelicht? Neem dan contact met ons op via info@groenezaken.com.

GroeneZaken Uitgelicht wordt verstuurd naar meer dan 10.600 groene bedrijven door heel Nederland. Tevens wordt dit item meerdere malen gedeeld op Twitter met ruim 16.000 groene volgers.

Onze partners