Met TripppleMKB, TripppleBusiness of TripppleCare naar een duurzame strategie

In onze rubriek GroeneZaken Uitgelicht zetten wij één van onze leden extra in de schijnwerpers door te vertellen wat zij doen op het gebied van duurzaam ondernemen en hoe u hiermee uw voordeel kan doen.

Bedrijven en zorginstellingen praktische tools bieden om zelf of begeleid door Constantis aan de slag te gaan met de stapsgewijze, integrale verduurzaming van hun meer-jarenstrategie. Dat is de belofte én de missie van Constantis. TripppleMKB is de aanpak voor het Midden- en Kleinbedrijf en TripppleBusiness die voor grote bedrijven. TripppleCare is de aanpak toegespitst op zorginstellingen.

Wat is het?

De Trippple-toolkits zijn digitale werkplaatsen voor de verduurzaming van uw strategie. Ze bevatten tientallen praktische tools, waaronder een routekaart naar een duurzame strategie, templates voor duurzaamheidsrapportages, een MVO-werkboek en workshops voor medewerkers en een format voor een stakeholdersessie. Daarnaast bevat de toolkit ook werksessies voor duurzaam inkopen en duurzaam hrm-beleid, een MVO-scorecard voor ketenpartners, templates voor voortgangsrapportage en nog veel meer. Bij de licenties op de toolkits zijn een heldere handleiding en (online) trainingssessie inbegrepen.

Wat levert het op?

Met een integrale duurzame strategie wint uw organisatie vertrouwen en krijgt u het mandaat om te opereren, uw licence to operate. Investeringen verdienen zichzelf terug en worden gecompenseerd door substantiële kostenbesparingen. Hieronder vindt u enkele sprekende voorbeelden uit de praktijk:

  • Winst op waarden: uw intrinsieke zelfmotivatie om met duurzaamheid aan de slag te gaan betaalt zich dubbel en dwars terug. Klanten doen liever zaken met u.
  • Inzicht in uw CO2 footprint: inzicht in uw energieverbruik en te nemen besparingsmaatregelen.
  • Besparing op grondstoffen: circulair ontwerpen en produceren met het oog op maximaal hergebruik van grondstoffen en het reduceren van afval.
  • Aantrekkelijke werkgever: duurzaam hrm-beleid leidt tot minder personeelsverloop en een lager ziekteverzuim.
  • Groen financiering: een zakelijk lening met een gunstiger rentetarief voor duurzame of innovatieve projecten.
  • Voldoen aan de wet: er komt steeds meer wetgeving met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Stapsgewijs en integraal werken aan een duurzame strategie vanuit alle beleidsdisciplines

Hoe implementeert u duurzaamheid stapsgewijs?

De Zelfverklaring ISO 26000 vormt het startpunt voor de stapsgewijze implementatie van duurzaamheid in het DNA van uw organisatie. De Routekaart Duurzame Strategie wijst u de weg naar een impactvolle toekomst. De tientallen praktische instrumenten uit de toolkit bieden uw medewerkers houvast en inspiratie om duurzaamheid in hun dagelijkse werk te implementeren. Door dit samen te doen met uw medewerkers ontstaat een gezamenlijke aanpak die beter beklijft binnen uw hele bedrijf of zorginstelling. U werkt daarbij volgens het ‘Plan, Do, Check en Act / Learn’ principe.

De uitkomst van een duurzame strategie is dat het onderdeel uitmaakt van je dagelijks werk

Neem een licentie

Uw meer-jarenstrategie op een behapbare manier integraal verduurzamen? Alle benodigde tools overzichtelijk bij elkaar? Neem dan een licentie op TripppleMKB, TripppleBusiness of TripppleCare en beschik in één klap over alle benodigde instrumenten.

Constantis brengt een momentum op gang voor een duurzame strategie

Informeer naar de mogelijkheden 

Wilt u meer weten over onze Trippple-aanpak? Neem dan contact met ons op via info@constantis.nl. We onderzoeken graag samen met u wat de beste aanpak voor uw organisatie is.

Of ga direct naar:

www.trippplemkb.nl

www.trippplebusiness.nl

www.trippplecare.nl


Wilt u ook een item in GroeneZaken Uitgelicht? Neem dan contact met ons op via info@groenezaken.com.

GroeneZaken Uitgelicht wordt verstuurd naar meer dan 10.000 groene bedrijven door heel Nederland. Tevens wordt dit item gedeeld met onze ruim 20.000 volgers op social media.

Onze partners